Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Cự môn
 
Văn khúc Cô thần
Thiên quý  
Thiên quan  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
12
Phúc Đức (THÂN)
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Bát tọa Quan phù
Long trì Kình dương
Thiên tài Hoá kỵ
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
22
Điền Trạch
(D) Thiên lương
 
Tả phù Lưu hà
Hữu bật Tử phù
Thai phụ Suy
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Thanh long  
   
32
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Tam thai Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Tiểu hao
Thiên thọ Bệnh
Thiên mã Âm Sát
Văn tinh  
   
42
Mệnh TRIỆT
(V) Tham lang
 
Thiên y Thiên khốc
  Thiên la
  Thiên riêu
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
2
Mão Thìn Tị Ngọ
  phihungsl

Sinh lúc 02:45
Thứ Bảy ngày 10 tháng 5 năm 1986
Giờ Sửu ngày 2 tháng 4 năm Bính Dần
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên thương
Ân quang Phá toái
Thiên việt Tử
Long Đức  
Tướng quân  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
52
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Phong cáo Thiên không
Đào hoa Phục binh
Thiêu dương Mộc dục
   
   
   
   
112
Thiên Di TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Hoa cái Địa võng
Địa giải Bạch hổ
Tấu thư Mộ
Đường phù Địa không
   
   
   
62
Thê
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Trường sinh Linh tinh
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Đại hao
   
   
   
102
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Dưỡng Bênh phù
Hoá quyền Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
   
92
Tài Bạch
(M) Phá Quân
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên trù Điếu khách
Hỷ thần Đẩu quân
  Thai
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
82
Tật Ách TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên đức Kiếp sát
Thiên giải Phi liêm
Phúc đức Tuyệt
   
   
   
72

Lá số Tử vi của phihungsl