Quan Lộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn xương Thiên riêu
Thiên thọ Phá toái
Thiên y Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Lâm quan  
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
 
 
Hữu bật Thiên thương
Thiên quý Thái tuế
Thiên việt Quan đái
Thiên Phúc Địa không
Thanh long Âm Sát
   
   
76
Thiên Di TRIỆT
 
 
Phong cáo Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ Mộc dục
   
   
   
66
Tật Ách
 
 
Tả phù Thiên sứ
Ân quang Cô thần
Thiên mã Linh tinh
Lộc tồn Hỏa tinh
Bác sĩ Tang môn
Trường sinh  
   
56
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phượng cát Thiên la
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Đế vượng Địa kiếp
Quốc ấn  
   
   
96
Tị Thìn Mão Dần
  phan trương phương uyên

Sinh lúc 10:30
Thứ Năm ngày 21 tháng 6 năm 1990
Giờ Tị ngày 29 tháng 5 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn khúc Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
   
46
Phúc Đức
(H) Thiên tướng
 
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Suy
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
   
106
Tử Tức TUẦN
 
 
Long trì Địa võng
Hoa cái Quan phù
  Phục binh
  Thai
   
   
   
36
Phụ Mẫu
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Bát tọa Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Bệnh
Hoá lộc  
   
   
   
116
Mệnh
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Long Đức Thiên hình
Hỷ thần Tử
Hoá quyền Nguyệt Sát
Đường phù  
   
   
   
6
Huynh Đệ
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Tam thai Thiên khốc
Thiên giải Thiên hư
Hoá khoa Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
16
Phu (THÂN) TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh Tuyệt
Địa giải  
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phan trương phương uyên