Tật Ách
(V) Thiên cơ
 
Quan sách Thiên sứ
Trường sinh Phá toái
  Trực phù
  Đại hao
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
75
Tài Bạch TRIỆT
(M) Tử vi
 
Tả phù Thái tuế
Tam thai Phục binh
Thiên việt Mộc dục
Thiên Phúc  
   
   
   
   
85
Tử Tức TRIỆT
 
 
Thiêu dương Hỏa tinh
  Thiên không
  Quan phủ
  Đà la
  Quan đái
   
   
   
95
Thê
(H) Phá Quân
 
Hữu bật Cô thần
Bát tọa Tang môn
Phong cáo  
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
105
Thiên Di
(H) Thất sát
 
Văn xương Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thiên tài Bênh phù
Thiên thọ  
Dưỡng  
Quốc ấn  
   
65
Mùi Thân Dậu Tuất
  phan quang huấn

Sinh lúc 11:00
Thứ Ba ngày 27 tháng 3 năm 1990
Giờ Ngọ ngày 1 tháng 3 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ
 
 
Hồng loan Linh tinh
Địa giải Kình dương
Thiếu âm  
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
115
Nô Bộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Ân quang Thiên thương
Thiên đức Thiên riêu
Đào hoa Lưu hà
Thiên hỷ Thai
Thiên y  
Phúc đức  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
55
Mệnh (THÂN) TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Văn khúc Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Đẩu quân
Thiên giải Suy
Thanh long Âm Sát
   
   
   
5
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên trù Phi liêm
Hoá quyền Tuyệt
   
   
   
   
   
45
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Long Đức Mộ
Tấu thư Hoá kỵ
Đường phù Nguyệt Sát
   
   
   
   
   
35
Phúc Đức
(H) Tham lang
 
Thai phụ Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
   
   
25
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Thái âm
 
Thiên quý Thiên hình
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Tiểu hao
Hoá khoa Bệnh
   
   
   
15

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phan quang huấn