Quan Lộc
(D) Thiên phủ
 
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
Lâm quan Tiểu hao
   
   
   
42
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tam thai Thiên thương
Tướng quân Thiên khốc
Đế vượng Thiên hư
  Tuế phá
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
52
Thiên Di
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư Lưu Đà La
Hoá khoa  
Đường phù  
   
62
Tật Ách TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Bát tọa Thiên sứ
Thiên việt Bạch hổ
Lưu Lộc Tồn Phi liêm
Lưu Thiên Mã Bệnh
  Hoá kỵ
  Lưu Thiên Hư
   
72
Điền Trạch
 
 
Hữu bật Thiên la
Thiên quý Quan phù
Long trì Quan đái
Hoa cái Địa không
Thanh long Lưu Tang Môn
  Lưu Thiên Khốc
   
32
Mùi Thân Dậu Tuất
  pham tuan anh

Sinh lúc 14:00
Thứ Sáu ngày 17 tháng 8 năm 1984
Giờ Mùi ngày 21 tháng 7 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi
An sao lưu động cho năm 2010


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tài Bạch TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Phong cáo Lưu hà
Thiên Phúc Hỏa tinh
Thiên đức Tử
Đào hoa Lưu Kình Dương
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
82
Phúc Đức (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn xương Thiên hình
Hồng loan Linh tinh
Thiên thọ Kình dương
Thiếu âm Mộc dục
Lực sĩ  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
22
Tử Tức TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tả phù Địa võng
Ân quang Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Bênh phù
Quốc ấn Mộ
  Lưu Bạch Hổ
   
92
Phụ Mẫu
 
 
Thiên mã Cô thần
Thiên giải Tang môn
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ Lưu Thái Tuế
Trường sinh  
   
   
12
Mệnh
 
 
Thai phụ Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Địa giải Quan phủ
Thiêu dương Đà la
Dưỡng  
   
   
2
Huynh Đệ
 
 
Thiên khôi Thái tuế
  Phục binh
  Thai
   
   
   
   
112
Thê TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Văn khúc Trực phù
Quan sách Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của pham tuan anh