Phúc Đức
(H) Cự môn
 
Bát tọa Điếu khách
Thiên mã Quan phủ
  Đà la
  Tuyệt
  Địa kiếp
  Địa không
   
26
Điền Trạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Quan sách Lưu hà
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Đẩu quân
  Thai
   
   
   
36
Quan Lộc
(D) Thiên lương
 
Thiên việt Thái tuế
Hoa cái Kình dương
Lực sĩ  
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
   
46
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thất sát
 
Phong cáo Thiên thương
Hồng loan Cô thần
Thiên y Thiên riêu
Thiên trù Kiếp sát
Thiêu dương Thiên không
Thanh long  
Trường sinh  
56
Phụ Mẫu
(V) Tham lang
 
Văn xương Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Thiên hình
Hoá quyền Linh tinh
  Phục binh
  Mộ
   
16
Mão Dần Sửu
  pham thi thuy

Sinh lúc 11:00
Thứ Hai ngày 1 tháng 10 năm 1979
Giờ Ngọ ngày 11 tháng 8 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thìn Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị Tuất
  
  
  
  
  
Ngọ Mùi Thân Dậu
Thiên Di TRIỆT
(H) Thiên đồng
 
Tam thai Tang môn
Thiên quan Tiểu hao
Văn tinh Mộc dục
  Thiên Sát
   
   
   
66
Mệnh (THÂN)
(H) Thái âm
 
Hữu bật Hỏa tinh
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Đại hao
Thiên giải Tử
   
   
   
6
Tật Ách
(M) Vũ khúc
 
Văn khúc Thiên sứ
Thiên tài Địa võng
Thiên thọ Quan đái
Thiếu âm Hoá kỵ
Tướng quân Nguyệt Sát
Hoá lộc  
   
76
Huynh Đệ
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên Phúc Bênh phù
Thiên hỷ Bệnh
Địa giải  
Long Đức  
Quốc ấn  
   
   
116
Phu TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Ân quang Thiên hư
Thiên quý Phá toái
Thiên khôi Tuế phá
Hỷ thần Suy
   
   
   
106
Tử Tức TUẦN
(M) Phá Quân
 
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Phi liêm
Đào hoa Âm Sát
Đế vượng  
   
   
   
96
Tài Bạch
(H) Thái dương
 
Tả phù Thiên khốc
Long trì Quan phù
Tấu thư  
Lâm quan  
Đường phù  
   
   
86

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của pham thi thuy