Phu (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên quý Thiên riêu
Thai phụ Thái tuế
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Đà la
Thiên y Lưu Tang Môn
Trường sinh  
Hoá quyền  
Lưu Thiên Mã  
105
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Hữu bật Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Mộc dục
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
   
   
   
115
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Tam thai Tang môn
Bát tọa Kình dương
Thiên việt Quan đái
Lực sĩ  
   
   
   
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tả phù Cô thần
Thiên trù Lưu Đà La
Thiếu âm  
Thanh long  
Lâm quan  
Hoá khoa  
   
   
15
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Dưỡng Trực phù
  Phục binh
  Nguyệt Sát
   
   
   
95
Mùi Ngọ Tị Thìn
  phạm thu quỳnh

Sinh lúc 22:00
Thứ Năm ngày 15 tháng 6 năm 1989
Giờ Hợi ngày 12 tháng 5 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi
An sao lưu động cho năm 2011


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phúc Đức TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Ân quang Phá toái
Long trì Quan phù
Thiên quan Tiểu hao
Văn tinh Lưu Thiên Hư
Đế vượng  
Hoá lộc  
Lưu Lộc Tồn  
   
25
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Văn khúc Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
  Lưu Thái Tuế
  Lưu Thiên Khốc
   
85
Điền Trạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Thiên thọ Suy
Tướng quân Địa kiếp
  Lưu Kình Dương
   
   
   
35
Tật Ách
 
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Hỏa tinh
Quốc ấn Bênh phù
  Tuyệt
   
   
   
75
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Phong cáo Thiên khốc
Thiên khôi Thiên hình
Hoa cái Bạch hổ
Hỷ thần Mộ
   
   
   
   
65
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Thiên thương
Thiên giải Đẩu quân
Long Đức Phi liêm
  Tử
  Địa không
   
   
   
55
Quan Lộc TUẦN
 
 
Văn xương Thiên hư
Thiên mã Linh tinh
Địa giải Tuế phá
Tấu thư Bệnh
Đường phù Lưu Bạch Hổ
   
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phạm thu quỳnh