Phu
 
 
Văn khúc Phá toái
Quan sách Trực phù
  Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
   
   
23
Huynh Đệ TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Suy
Thanh long  
   
   
   
   
   
   
13
Mệnh TRIỆT
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thai phụ Thiên riêu
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
   
   
3
Phụ Mẫu
 
 
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
   
   
113
Tử Tức
(V) Thái dương
 
Hữu bật Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Linh tinh
Tướng quân Điếu khách
Hoá lộc Tử
Quốc ấn  
   
   
   
33
Tị Thìn Mão Dần
  phạm thị phương

Giờ Sửu ngày 18 tháng 7 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phúc Đức (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Văn xương Quan phủ
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Quan đái
   
   
   
   
   
   
103
Tài Bạch
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tam thai Thiên hình
Phong cáo Lưu hà
Thiên đức Mộ
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Phúc đức  
Tấu thư  
Hoá quyền  
43
Điền Trạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Tả phù Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
Hoá khoa Mộc dục
  Địa không
   
   
   
   
93
Tật Ách
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên trù Bạch hổ
Thiên giải Phi liêm
  Tuyệt
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
   
53
Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Đẩu quân
Thiên quý Thai
Thiên tài Nguyệt Sát
Địa giải  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
63
Nô Bộc
(V) Cự môn
 
Dưỡng Thiên thương
  Thiên khốc
  Thiên hư
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Bênh phù
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
73
Quan Lộc TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Bát tọa Kiếp sát
Thiên quan Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Văn tinh  
Trường sinh  
   
   
   
   
83

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phạm thị phương