Phụ Mẫu
(D) Thiên phủ
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Thiên thọ Bệnh
Lực sĩ  
   
   
   
113
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Văn xương Lưu hà
Phong cáo Thiên không
Đào hoa Suy
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
103
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tam thai Thiên riêu
Bát tọa Tang môn
Thiên việt Quan phủ
Thiên y Kình dương
Đế vượng Địa không
Hoá lộc  
Hoá quyền  
93
Quan Lộc TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Văn khúc Cô thần
Thiên trù Phục binh
Thiếu âm Hoá kỵ
Lâm quan  
   
   
   
83
Mệnh
 
 
Hữu bật Thiên la
Thiên hỷ Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Tử
  Nguyệt Sát
   
   
3
Mão Thìn Tị Ngọ
  phạm thế anh

Sinh lúc 08:00
Thứ Tư ngày 23 tháng 8 năm 1989
Giờ Thìn ngày 22 tháng 7 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Nô Bộc TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Long trì Thiên thương
Thiên quan Phá toái
Thiên tài Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Quan đái
   
   
73
Huynh Đệ
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
  Thiên hình
  Điếu khách
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Mộ
  Địa kiếp
  Thiên Sát
13
Thiên Di TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Tả phù Địa võng
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Hồng loan Mộc dục
Hoá khoa  
   
   
63
Thê
 
 
Ân quang Kiếp sát
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên đức Tuyệt
Thiên giải Âm Sát
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
23
Tử Tức
 
 
Thiên khôi Thiên khốc
Hoa cái Bạch hổ
Địa giải Thai
Tấu thư  
   
   
   
33
Tài Bạch (THÂN)
 
 
Thiên quý Phi liêm
Long Đức  
Dưỡng  
   
   
   
   
43
Tật Ách TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên mã Thiên sứ
Hỷ thần Thiên hư
Trường sinh Hỏa tinh
Đường phù Tuế phá
   
   
   
53

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phạm thế anh