Tử Tức
(H) Thiên lương
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Lực sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
   
   
34
Thê
(M) Thất sát
 
Tam thai Lưu hà
Đào hoa Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
   
24
Huynh Đệ
 
 
Tả phù Linh tinh
Hữu bật Tang môn
Thiên việt Quan phủ
Thiên thọ Kình dương
  Thai
   
   
14
Mệnh TRIỆT
(V) Liêm Trinh
 
Bát tọa Cô thần
Thiên trù Phục binh
Thiếu âm Tuyệt
  Địa kiếp
  Âm Sát
   
   
4
Tài Bạch
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Thiên hỷ Thiên la
Thiên y Quả tú
Quan sách Thiên riêu
Thanh long Trực phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
44
Mão Thìn Tị Ngọ
  phạm long hải

Sinh lúc 18:00
Thứ Ba ngày 16 tháng 5 năm 1989
Giờ Dậu ngày 12 tháng 4 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Phụ Mẫu TRIỆT
 
 
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Mộ
   
   
   
114
Tật Ách
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên quý Thiên sứ
Thai phụ Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
54
Phúc Đức TUẦN
(D) Phá Quân
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Địa giải Bênh phù
  Tử
   
   
   
104
Thiên Di (THÂN)
(D) Tham lang
 
Thiên Phúc Kiếp sát
Thiên đức Địa không
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
64
Nô Bộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Văn khúc Thiên thương
Văn xương Thiên khốc
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên tài Hoá kỵ
Hoa cái  
Tấu thư  
Đế vượng  
74
Quan Lộc
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Long Đức Thiên hình
Hoá lộc Phi liêm
  Suy
   
   
   
   
84
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Ân quang Thiên hư
Phong cáo Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Thiên giải Bệnh
Hỷ thần  
Đường phù  
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phạm long hải