Quan Lộc
(M) Thái dương
 
Tam thai Thiên hư
Thai phụ Tuế phá
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên mã  
Địa giải  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
84
Nô Bộc
(M) Phá Quân
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên giải Phi liêm
Long Đức Âm Sát
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
   
   
   
74
Thiên Di
(D) Thiên cơ
 
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Thiên hình
  Bạch hổ
  Thai
   
   
   
   
   
64
Tật Ách
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên đức Thiên sứ
Phúc đức Kiếp sát
Tướng quân Tuyệt
Quốc ấn  
   
   
   
   
   
54
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
  Bênh phù
  Mộc dục
   
   
   
   
   
94
Mão Thìn Tị Ngọ
  phù cơ tạo

Sinh lúc 21:30
Thứ Bảy ngày 31 tháng 12 năm 1983
Giờ Hợi ngày 28 tháng 11 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tài Bạch
(M) Thái âm
 
Bát tọa Phá toái
Hoá khoa Linh tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
   
44
Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Văn khúc Quan phù
Long trì Đại hao
Thiên khôi Quan đái
Văn tinh  
   
   
   
   
   
104
Tử Tức
(V) Tham lang
 
Thiên hỷ Địa võng
Thiên thọ Quả tú
Thiên trù Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Thanh long Tử
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
  Nguyệt Sát
   
34
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Tả phù Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Lâm quan Phục binh
   
   
   
   
   
   
114
Mệnh TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Ân quang Tang môn
Thiên quý Quan phủ
Phong cáo Kình dương
Đế vượng  
   
   
   
   
   
4
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Hữu bật Thiên không
Đào hoa Đẩu quân
Thiên tài Suy
Thiêu dương Địa không
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
14
Thê (THÂN)
(D) Cự môn
 
Văn xương Thiên riêu
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Thiên y Bệnh
Lực sĩ  
Hoá quyền  
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của phù cơ tạo