Điền Trạch
(H) Thiên lương
 
Bát tọa Thiên riêu
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Thiên y  
Phúc đức  
Trường sinh  
Hoá lộc  
   
94
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Hữu bật Điếu khách
Văn xương Âm Sát
Ân quang Thiên Sát
Phong cáo  
Thiên Phúc  
Thiên thọ  
Tấu thư  
Dưỡng  
84
Nô Bộc
 
 
Hồng loan Thiên thương
Quan sách Quả tú
Tướng quân Trực phù
Quốc ấn Thai
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
   
74
Thiên Di
(V) Liêm Trinh
 
Tả phù Thái tuế
Văn khúc Đẩu quân
Thiên quý Tiểu hao
Hoá khoa Tuyệt
   
   
   
   
64
Phúc Đức
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hoa cái Thiên la
Hỷ thần Bạch hổ
Hoá quyền Mộc dục
Đường phù  
   
   
   
   
104
Sửu Hợi Tuất
  pepsi

Sinh lúc 08:15
Thứ Ba ngày 2 tháng 6 năm 1992
Giờ Thìn ngày 2 tháng 5 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 30 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tật Ách
 
 
Tam thai Thiên sứ
Đào hoa Phá toái
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Mộ
Thanh long  
   
   
   
54
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thiên khôi Bênh phù
Long Đức Quan đái
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
114
Tài Bạch (THÂN) TUẦN
(D) Phá Quân
 
Thai phụ Thiên khốc
Thiên quan Địa võng
Thiên tài Hỏa tinh
Lực sĩ Tang môn
  Đà la
  Tử
   
   
44
Mệnh TRIỆT
(D) Tham lang
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Linh tinh
Thiên mã Tuế phá
Văn tinh Đại hao
Lâm quan  
   
   
   
4
Huynh Đệ
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Nguyệt đức Thiên hình
Thiên hỷ Tử phù
Đế vượng Phục binh
   
   
   
   
   
14
Phu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Long trì Quan phù
Thiên giải Quan phủ
  Kình dương
  Suy
  Hoá kỵ
   
   
   
24
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên đồng
 
Địa giải Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Lộc tồn Bệnh
Bác sĩ  
   
   
   
   
34

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của pepsi