Tài Bạch
(H) Thái âm
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Đà la
Thiên trù  
Thiên giải  
Lực sĩ  
Trường sinh  
Hoá lộc  
45
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Văn khúc Thiên hình
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
35
Thê
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tam thai Tang môn
Bát tọa Quan phủ
Hoá quyền Kình dương
  Thai
  Hoá kỵ
   
   
25
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Cô thần
Thai phụ Lưu hà
Thiếu âm Phục binh
  Tuyệt
  Âm Sát
   
   
15
Tật Ách
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Phong cáo Thiên sứ
Thiên hỷ Thiên la
Địa giải Quả tú
Quan sách Trực phù
Thanh long Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
55
Mão Thìn Tị Ngọ
  nts77

Sinh lúc 04:55
Thứ Năm ngày 17 tháng 11 năm 1977
Giờ Dần ngày 7 tháng 10 năm Đinh Tị
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 46 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Mệnh
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Long trì Phá toái
Thiên việt Quan phù
Văn tinh Đại hao
  Mộ
  Địa không
   
   
5
Thiên Di TRIỆT
 
 
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Quan đái
  Thiên Sát
   
   
   
65
Phụ Mẫu
(H) Thất sát
 
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Thiên riêu
Thiên y Tử phù
  Đẩu quân
  Bênh phù
  Tử
   
115
Nô Bộc TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Thiên quan Thiên thương
Thiên đức Kiếp sát
Thiên tài  
Phúc đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
75
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
 
 
Tả phù Thiên khốc
Hữu bật Hỏa tinh
Ân quang Bạch hổ
Thiên quý Địa kiếp
Hoa cái  
Tấu thư  
Đế vượng  
85
Điền Trạch TUẦN
(B) Tử vi
 
Long Đức Linh tinh
  Phi liêm
  Suy
   
   
   
   
95
Phúc Đức
(H) Thiên cơ
 
Thiên khôi Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Bệnh
Hỷ thần  
Hoá khoa  
Đường phù  
   
105

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nts77