Thiên Di (THÂN)
(V) Thiên cơ
 
Long trì Thiên khốc
Trường sinh Quan phù
Hoá lộc Phục binh
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
   
65
Tật Ách TRIỆT
(M) Tử vi
 
Nguyệt đức Thiên sứ
Đào hoa Hỏa tinh
Thiên thọ Tử phù
Thiên trù Đại hao
Văn tinh  
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
55
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Thiên y Thiên hư
  Thiên riêu
  Linh tinh
  Tuế phá
  Bênh phù
  Thai
  Lưu Thiên Hư
   
45
Tử Tức
(H) Phá Quân
 
Thiên việt Tuyệt
Thiên Phúc Địa kiếp
Thiên hỷ  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
35
Nô Bộc
(H) Thất sát
 
Hữu bật Thiên thương
Bát tọa Thiên la
Thiên quan Đẩu quân
Thiếu âm Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
  Lưu Kình Dương
75
Hợi Sửu Dần
  nhungdienhoa

Giờ Dậu ngày 13 tháng 7 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 1985


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thê
 
 
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
  Mộ
  Lưu Bạch Hổ
   
   
   
   
25
Quan Lộc
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thai phụ Thiên hình
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Quan đái
Hoá quyền Thiên Sát
Lưu Lộc Tồn Lưu Tang Môn
   
   
   
85
Huynh Đệ TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Tả phù Địa võng
Tam thai Quả tú
Thiên đức Lưu hà
Phúc đức Tử
Tấu thư  
   
   
   
15
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên quý Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ Địa không
Lâm quan Âm Sát
  Lưu Đà La
   
95
Phúc Đức
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Văn khúc Phá toái
Văn xương Thái tuế
Hoa cái Lưu Thái Tuế
Địa giải  
Thanh long  
Đế vượng  
   
   
105
Phụ Mẫu
(H) Tham lang
 
Ân quang Trực phù
Thiên khôi Tiểu hao
Thiên tài Suy
Quan sách  
   
   
   
   
115
Mệnh TUẦN
(M) Thái âm
 
Phong cáo Điếu khách
Thiên mã Bệnh
Tướng quân Hoá kỵ
Quốc ấn  
Lưu Thiên Mã  
   
   
   
5

Lá số Tử vi của nhungdienhoa