Phụ Mẫu
(H) Cự môn
 
Ân quang Thiên khốc
Long trì Quan phù
Thiên tài Phục binh
Trường sinh  
   
   
   
114
Phúc Đức TRIỆT
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Văn xương Tử phù
Phong cáo Đại hao
Nguyệt đức  
Đào hoa  
Thiên trù  
Văn tinh  
Dưỡng  
104
Điền Trạch TRIỆT
(D) Thiên lương
 
Thiên y Thiên hư
Hoá quyền Thiên riêu
  Tuế phá
  Bênh phù
  Thai
  Địa không
   
94
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Văn khúc Tuyệt
Thiên việt  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
84
Mệnh
(V) Tham lang
 
Hữu bật Thiên la
Bát tọa Quan phủ
Thiên quan Kình dương
Thiếu âm Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
4
Hợi Sửu Dần
  nhungdienhoa

Sinh lúc 07:10
Thứ Tư ngày 28 tháng 8 năm 1985
Giờ Thìn ngày 13 tháng 7 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Kim Tứ Cục


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc
(H) Thiên đồng
 
Thiên quý Thiên thương
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
  Mộ
   
   
   
74
Huynh Đệ
(H) Thái âm
 
Lộc tồn Thiên hình
Bác sĩ Tang môn
  Quan đái
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
   
14
Thiên Di TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Địa võng
Tam thai Quả tú
Thai phụ Lưu hà
Thiên đức Tử
Phúc đức  
Tấu thư  
   
64
Thê
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Hồng loan Cô thần
Thiên giải Kiếp sát
Thiêu dương Linh tinh
Lực sĩ Thiên không
Lâm quan Đà la
Hoá khoa Âm Sát
   
24
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Thiên thọ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Địa giải  
Thanh long  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
34
Tài Bạch (THÂN)
(M) Phá Quân
 
Thiên khôi Trực phù
Quan sách Tiểu hao
  Suy
   
   
   
   
44
Tật Ách TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên mã Thiên sứ
Tướng quân Hỏa tinh
Quốc ấn Điếu khách
  Đẩu quân
  Bệnh
   
   
54

Lá số Tử vi của nhungdienhoa