Quan Lộc
(D) Thiên đồng
 
Long trì Thiên khốc
Lâm quan Linh tinh
  Quan phù
  Phục binh
   
   
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Thiên quý Thiên thương
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Đại hao
Thiên trù Quan đái
Văn tinh Địa kiếp
   
   
   
76
Thiên Di TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên y Thiên hư
  Thiên riêu
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộc dục
  Hoá kỵ
   
   
66
Tật Ách
(D) Tham lang
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên việt Hỏa tinh
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Hỷ thần  
Trường sinh  
Đường phù  
56
Điền Trạch
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên la
Tam thai Quan phủ
Thiên quan Kình dương
Thiên thọ Địa không
Thiếu âm Nguyệt Sát
Đế vượng  
   
   
96
Hợi Sửu Dần
  nhatminhtien085

Sinh lúc 13:15
Thứ Năm ngày 22 tháng 8 năm 1985
Giờ Mùi ngày 7 tháng 7 năm Ất Sửu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 37 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Phong cáo Bạch hổ
Phượng cát Phi liêm
Giải thần  
Dưỡng  
Hoá lộc  
   
   
   
46
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Văn xương Thiên hình
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ Suy
  Thiên Sát
   
   
   
   
106
Tử Tức TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Địa võng
Bát tọa Quả tú
Thiên đức Lưu hà
Phúc đức Thai
Tấu thư  
Hoá khoa  
   
   
36
Phụ Mẫu
(V) Liêm Trinh
 
Hồng loan Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiên giải Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lực sĩ Đà la
  Bệnh
  Âm Sát
   
116
Mệnh
 
 
Thai phụ Phá toái
Hoa cái Thái tuế
Địa giải Tử
Thanh long  
   
   
   
   
6
Huynh Đệ
(M) Thất sát
 
Thiên khôi Trực phù
Quan sách Tiểu hao
  Mộ
   
   
   
   
   
16
Thê TUẦN
(H) Thiên lương
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên mã Tuyệt
Tướng quân  
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nhatminhtien085