Phu
(H) Thái âm
 
Tam thai Đẩu quân
Thiên quý Phi liêm
Thiên việt Tuyệt
Hồng loan  
Thiên tài  
Long Đức  
   
22
Huynh Đệ
(H) Tham lang
 
Thiên Phúc Bạch hổ
Tấu thư Mộ
   
   
   
   
   
12
Mệnh
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Quả tú
Hữu bật Tử
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá khoa  
Quốc ấn  
2
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên mã Thiên khốc
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Bệnh
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
112
Tử Tức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thai phụ Thiên hư
Thiên y Thiên la
Hỷ thần Thiên riêu
Đường phù Tuế phá
  Thai
   
   
32
Dậu Thân Mùi Ngọ
  nhan ngan han

Sinh lúc 20:50
Thứ Hai ngày 14 tháng 6 năm 1982
Giờ Tuất ngày 23 tháng 4 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phúc Đức
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Bát tọa Trực phù
Ân quang Suy
Thiên trù Địa kiếp
Quan sách  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
102
Tài Bạch (THÂN) TRIỆT
 
 
Thiên khôi Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Dưỡng  
   
   
   
42
Điền Trạch
(H) Thất sát
 
Thiên quan Địa võng
Hoa cái Thái tuế
Địa giải Đà la
Lực sĩ  
Đế vượng  
   
   
92
Tật Ách TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Văn khúc Thiên sứ
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Trường sinh  
   
   
   
52
Thiên Di TUẦN
 
 
Thiên thọ Phá toái
Thiếu âm Linh tinh
  Phục binh
  Mộc dục
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
62
Nô Bộc TUẦN
(B) Tử vi
 
Văn xương Thiên thương
Phong cáo Thiên hình
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Hoá quyền Kình dương
  Quan đái
  Thiên Sát
72
Quan Lộc
(H) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên giải Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nhan ngan han