Tật Ách
 
 
Bát tọa Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Trường sinh Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
74
Tài Bạch (THÂN)
(D) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Mộc dục
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
84
Tử Tức
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Long trì Thiên riêu
Phượng cát Hỏa tinh
Giải thần Quan phù
Thiên y Đẩu quân
Hoa cái Kình dương
Lực sĩ Quan đái
94
Phu
 
 
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Tử phù
   
   
   
104
Thiên Di
(V) Thái dương
 
Hữu bật Thiên la
Thiên quý Thiên không
Thai phụ Phục binh
Thiêu dương  
Dưỡng  
   
64
Hợi Tuất Dậu Thân
  như mèo

Giờ Tuất ngày 24 tháng 7 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Huynh Đệ
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Thiên thọ Tiểu hao
Văn tinh Địa kiếp
Đế vượng Thiên Sát
   
114
Nô Bộc TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
  Thiên thương
  Thiên khốc
  Thiên hình
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
54
Mệnh TUẦN
(M) Thái âm
 
Tả phù Địa võng
Ân quang Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Tướng quân  
Hoá lộc  
   
4
Quan Lộc TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn khúc Trực phù
Thiên quan Bênh phù
Thiên giải Tuyệt
Quan sách Âm Sát
Hoá quyền  
Quốc ấn  
44
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Thiên tài Quả tú
Địa giải Điếu khách
Hỷ thần Mộ
  Địa không
   
   
34
Phúc Đức
(V) Cự môn
 
Văn xương Linh tinh
Phong cáo Phi liêm
Thiên đức Tử
Đào hoa Hoá kỵ
Hồng loan  
Phúc đức  
24
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên khôi Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Tấu thư  
Đường phù  
   
   
14

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của như mèo