Phúc Đức TRIỆT
(V) Thiên cơ
 
Tam thai Điếu khách
Ân quang Bệnh
Thiên Phúc  
Thiên mã  
Thiên giải  
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
103
Điền Trạch
(M) Tử vi
 
Thiên việt Thiên hình
Thiên trù Linh tinh
Quan sách Trực phù
  Đẩu quân
  Tiểu hao
  Suy
   
   
93
Quan Lộc (THÂN)
 
 
Hoa cái Thái tuế
Thanh long Địa kiếp
Đế vượng  
   
   
   
   
   
83
Nô Bộc
(H) Phá Quân
 
Hồng loan Thiên thương
Thiêu dương Cô thần
Lực sĩ Kiếp sát
Lâm quan Thiên không
  Đà la
  Âm Sát
   
   
73
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thất sát
 
Thiên đức Thiên la
Địa giải Quả tú
Phúc đức Lưu hà
Tấu thư Tử
   
   
   
   
113
Hợi Sửu Dần
  nguyen huy hoang

Giờ Thân ngày 17 tháng 10 năm Tân Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thiên Di
 
 
Bát tọa Tang môn
Thiên quý Quan đái
Thiên quan Thiên Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
   
63
Mệnh
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Phi liêm
Hoá quyền Mộ
  Địa không
   
   
   
   
3
Tật Ách TUẦN
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Phong cáo Thiên sứ
Thiên tài Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Thiếu âm Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
53
Huynh Đệ
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Văn xương Tuyệt
Thai phụ Hoá kỵ
Thiên khôi  
Thiên hỷ  
Thiên thọ  
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
13
Thê
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Tả phù Thiên hư
Hữu bật Phá toái
Hoá lộc Hỏa tinh
  Tuế phá
  Bênh phù
  Thai
   
   
23
Tử Tức
(H) Tham lang
 
Văn khúc Tử phù
Nguyệt đức Đại hao
Đào hoa  
Văn tinh  
Dưỡng  
Hoá khoa  
   
   
33
Tài Bạch TUẦN
(M) Thái âm
 
Long trì Thiên khốc
Trường sinh Quan phù
  Phục binh
   
   
   
   
   
43

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyen huy hoang