Tật Ách
 
 
Hữu bật Thiên sứ
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
76
Tài Bạch
(D) Thiên cơ
 
Thiên y Thiên khốc
Tướng quân Thiên hư
  Thiên riêu
  Tuế phá
  Thai
  Thiên Sát
   
   
86
Tử Tức
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Ân quang Nguyệt Sát
Thiên quý  
Thiên quan  
Long Đức  
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá quyền  
Đường phù  
96
Thê TRIỆT
 
 
Thiên việt Bạch hổ
Trường sinh Phi liêm
  Địa kiếp
   
   
   
   
   
106
Thiên Di (THÂN)
(V) Thái dương
 
Tam thai Thiên la
Long trì Quan phù
Thiên thọ Đẩu quân
Hoa cái Mộ
Thanh long Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
66
Mùi Thân Dậu Tuất
  nguyen doan

Giờ Dậu ngày 8 tháng 6 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thủy Lục Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Lưu hà
Thiên Phúc Mộc dục
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Hỷ thần  
   
116
Nô Bộc
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thai phụ Thiên thương
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Tử
Lực sĩ  
Hoá khoa  
   
   
   
56
Mệnh TUẦN
(M) Thái âm
 
Bát tọa Địa võng
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Thiên tài Bênh phù
Quốc ấn Quan đái
   
   
   
6
Quan Lộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Thiên hình
Bác sĩ Tang môn
  Bệnh
  Địa không
   
   
   
46
Điền Trạch
(D) Thiên tướng
 
Văn khúc Linh tinh
Văn xương Thiên không
Thiên giải Quan phủ
Thiêu dương Đà la
  Suy
   
   
   
36
Phúc Đức
(V) Cự môn
 
Thiên khôi Thái tuế
Địa giải Phục binh
Đế vượng  
   
   
   
   
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Phong cáo Hỏa tinh
Quan sách Trực phù
Lâm quan Đại hao
Hoá lộc  
   
   
   
   
16

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyen doan