Phúc Đức TRIỆT
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn xương Phá toái
Ân quang Bạch hổ
Thiên Phúc Bệnh
Tướng quân Hoá kỵ
Quốc ấn  
Lưu Lộc Tồn  
   
   
103
Điền Trạch
 
 
Thiên việt Tiểu hao
Thiên đức Suy
Đào hoa Địa không
Hồng loan Lưu Bạch Hổ
Thiên trù Lưu Kình Dương
Phúc đức  
   
   
93
Quan Lộc
 
 
Phong cáo Quả tú
Thiên y Thiên riêu
Thanh long Điếu khách
Đế vượng  
   
   
   
   
83
Nô Bộc
 
 
Quan sách Thiên thương
Lực sĩ Trực phù
Lâm quan Đẩu quân
Lưu Thiên Mã Đà la
  Lưu Thiên Khốc
   
   
   
73
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hữu bật Thiên la
Long Đức Lưu hà
Tấu thư Tử
  Địa kiếp
  Nguyệt Sát
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
113
Mùi Thân Dậu Tuất
  nguyễn văn tuấn

Sinh lúc 10:30
Thứ Năm ngày 13 tháng 8 năm 1981
Giờ Tị ngày 14 tháng 7 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
An sao lưu động cho năm 2018


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn khúc Thiên khốc
Thiên quý Thái tuế
Thiên quan Quan đái
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Hoá khoa  
   
   
63
Mệnh
(H) Thiên tướng
 
Bát tọa Thiên hư
  Thiên hình
  Linh tinh
  Tuế phá
  Phi liêm
  Mộ
  Thiên Sát
   
3
Tật Ách
 
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên thọ Địa võng
Thiêu dương Hỏa tinh
  Thiên không
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Lưu Thái Tuế
53
Huynh Đệ
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Thiên khôi Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Thiên giải Tuyệt
Hỷ thần Âm Sát
Hoá lộc  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
13
Thê (THÂN) TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Long trì Quan phù
Phượng cát Bênh phù
Giải thần Thai
Hoa cái  
Địa giải  
   
   
   
23
Tử Tức TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Thiên hỷ Đại hao
Thiên tài Lưu Tang Môn
Văn tinh  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
   
33
Tài Bạch
(D) Thiên phủ
 
Tam thai Cô thần
Thai phụ Tang môn
Thiên mã Phục binh
Trường sinh  
   
   
   
   
43

Lá số Tử vi của nguyễn văn tuấn