Nô Bộc
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên quý Thiên thương
Thai phụ Kiếp sát
Thiên đức Đại hao
Thiên giải Tuyệt
Phúc đức  
   
   
   
56
Thiên Di TRIỆT
 
 
Thiên việt Thiên hình
Thiên Phúc Điếu khách
Thiên thọ Phục binh
  Thai
  Thiên Sát
   
   
   
66
Tật Ách TRIỆT
 
 
Hồng loan Thiên sứ
Quan sách Quả tú
Dưỡng Trực phù
  Quan phủ
  Đà la
  Nguyệt Sát
   
   
76
Tài Bạch
 
 
Thiên tài Thái tuế
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
   
86
Quan Lộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hoa cái Thiên la
Địa giải Bạch hổ
Quốc ấn Bênh phù
  Mộ
   
   
   
   
46
Mão Thìn Tị Ngọ
  nguyễn văn định

Sinh lúc 22:00
Thứ Hai ngày 1 tháng 12 năm 1980
Giờ Hợi ngày 24 tháng 10 năm Canh Thân
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Tử Tức
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Ân quang Phá toái
Đào hoa Thiên không
Thiêu dương Kình dương
Lực sĩ Mộc dục
   
   
   
   
96
Điền Trạch
(H) Thiên tướng
 
Văn khúc Lưu hà
Long Đức Tử
Hỷ thần  
   
   
   
   
   
36
Thê (THÂN)
 
 
Thiên y Thiên khốc
Thanh long Địa võng
  Thiên riêu
  Tang môn
  Đẩu quân
  Quan đái
  Địa kiếp
   
106
Phúc Đức
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Bát tọa Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Phi liêm
Thiên khôi Bệnh
Thiên mã  
Thiên trù  
Hoá lộc  
   
26
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tả phù Hỏa tinh
Hữu bật Tử phù
Phong cáo Suy
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
16
Mệnh TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Tam thai Quan phù
Long trì Địa không
Tướng quân Hoá kỵ
Đế vượng  
Hoá khoa  
   
   
   
6
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Văn xương Cô thần
Thiên quan Linh tinh
Văn tinh Tiểu hao
Thiếu âm  
Lâm quan  
   
   
   
116

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn văn định