Tử Tức
(V) Thiên cơ
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên mã Đẩu quân
Địa giải Bệnh
Tấu thư Lưu Thiên Hư
Đường phù  
Lưu Thiên Mã  
93
Phu
(M) Tử vi
 
Bát tọa Linh tinh
Văn xương Phi liêm
Phong cáo Tử
Thiên quan Âm Sát
Thiên giải  
Long Đức  
   
103
Huynh Đệ
 
 
Thiên tài Thiên khốc
Hoa cái Thiên hình
Hỷ thần Bạch hổ
  Mộ
  Địa không
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
113
Mệnh
(H) Phá Quân
 
Tam thai Kiếp sát
Văn khúc Bênh phù
Thiên đức Tuyệt
Phúc đức  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
   
3
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thất sát
 
Nguyệt đức Thiên la
Hồng loan Tử phù
Tướng quân Suy
   
   
   
   
83
Mùi Ngọ Tị Thìn
  nguyễn thu nhung

Giờ Thìn ngày 7 tháng 11 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Mộc Tam Cục
An sao lưu động cho năm 1983


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phụ Mẫu
 
 
  Phá toái
  Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Thiên Sát
   
   
13
Tật Ách
(V) Thái dương
(V) Thiên lương
Thiên quý Thiên sứ
Long trì Quan phù
Thiên khôi Tiểu hao
Thiên thọ Địa kiếp
Văn tinh  
Đế vượng  
   
73
Phúc Đức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thai phụ Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Quan sách Phục binh
Dưỡng Nguyệt Sát
   
   
23
Thiên Di
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Tả phù Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
   
63
Nô Bộc TUẦN+TRIỆT
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Lực sĩ Thiên thương
Hoá quyền Hỏa tinh
  Tang môn
  Kình dương
  Quan đái
  Lưu Tang Môn
  Lưu Kình Dương
53
Quan Lộc TUẦN+TRIỆT
(H) Tham lang
 
Hữu bật Thiên không
Đào hoa Mộc dục
Thiêu dương Hoá kỵ
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lưu Lộc Tồn  
   
43
Điền Trạch
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên riêu
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Thiên y Đà la
Trường sinh Lưu Thái Tuế
Hoá khoa Lưu Đà La
   
33

Lá số Tử vi của nguyễn thu nhung