Quan Lộc
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên giải Phá toái
Quan sách Trực phù
Lâm quan Tiểu hao
Hoá quyền  
   
   
   
86
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thái dương
 
Bát tọa Thiên thương
Ân quang Thiên hình
Thiên việt Thái tuế
Thiên Phúc Quan đái
Thanh long  
Hoá lộc  
   
76
Thiên Di TRIỆT
(D) Thiên phủ
 
Thiên tài Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
   
   
   
66
Tật Ách
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Tam thai Thiên sứ
Thiên quý Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ  
Trường sinh  
Hoá khoa  
56
Điền Trạch
(H) Thiên đồng
 
Thai phụ Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Địa giải Hoá kỵ
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
96
Tị Thìn Mão Dần
  nguyễn thị yến phượng

Sinh lúc 20:00
Thứ Năm ngày 6 tháng 12 năm 1990
Giờ Tuất ngày 20 tháng 10 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Tài Bạch (THÂN)
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Hồng loan Quan phủ
Thiếu âm Kình dương
Dưỡng Địa kiếp
   
   
   
   
46
Phúc Đức
 
 
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Hỏa tinh
Thiên hỷ Suy
Thiên thọ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
106
Tử Tức TUẦN
(H) Cự môn
 
Long trì Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Hoa cái Quan phù
  Phục binh
  Thai
   
   
36
Phụ Mẫu
 
 
Văn khúc Bạch hổ
Thiên khôi Phi liêm
Thiên trù Bệnh
   
   
   
   
116
Mệnh
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tả phù Linh tinh
Hữu bật Tử
Long Đức Địa không
Hỷ thần Nguyệt Sát
Đường phù  
   
   
6
Huynh Đệ
(V) Thiên lương
 
Văn xương Thiên khốc
Phong cáo Thiên hư
  Tuế phá
  Bênh phù
  Mộ
  Thiên Sát
   
16
Phu TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Văn tinh Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
26

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn thị yến phượng