Tử Vi Lạc Việt

Họ và tên:
Dương lịch
Giờ (00:00) Ngày Tháng Năm
hoặc Âm lịch
Giờ Ngày Tháng Năm
Giới tính: Nam Nữ
Năm in sao lưu theo Dương lịch
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ-Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.