Phu
(D) Thiên phủ
 
Phượng cát Thái tuế
Giải thần Quan phủ
Trường sinh Đà la
   
   
   
   
105
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Tả phù Lưu hà
Đào hoa Thiên không
Thiên thọ Mộc dục
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
115
Mệnh
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tam thai Tang môn
Bát tọa Kình dương
Thiên việt Quan đái
Lực sĩ  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
   
5
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Hữu bật Cô thần
Thiên trù Địa kiếp
Thiếu âm  
Thanh long  
Lâm quan  
   
   
15
Tử Tức
 
 
Thiên hỷ Thiên la
Quan sách Quả tú
Dưỡng Trực phù
  Phục binh
  Nguyệt Sát
   
   
95
Mùi Ngọ Tị Thìn
  nguyễn thị trà linh

Sinh lúc 18:30
Thứ Sáu ngày 7 tháng 4 năm 1989
Giờ Dậu ngày 2 tháng 3 năm Kỷ Tị
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Thân Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Dần
  
  
  
  
  
Tuất Hợi Sửu
Phúc Đức TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Long trì Phá toái
Thiên quan Quan phù
Văn tinh Tiểu hao
Địa giải  
Đế vượng  
   
   
25
Tài Bạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thai phụ Thiên riêu
Thiên y Điếu khách
  Đại hao
  Thai
  Thiên Sát
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Nguyệt đức Địa võng
Hồng loan Tử phù
Thiên giải Suy
Tướng quân Âm Sát
Hoá khoa  
   
   
35
Tật Ách
 
 
Thiên Phúc Thiên sứ
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Bênh phù
Quốc ấn Tuyệt
  Địa không
   
   
75
Thiên Di (THÂN)
 
 
Văn khúc Thiên khốc
Văn xương Linh tinh
Ân quang Bạch hổ
Thiên quý Mộ
Thiên khôi Hoá kỵ
Hoa cái  
Hỷ thần  
65
Nô Bộc
 
 
Thiên tài Thiên thương
Long Đức Hỏa tinh
  Đẩu quân
  Phi liêm
  Tử
   
   
55
Quan Lộc TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Phong cáo Thiên hư
Thiên mã Thiên hình
Tấu thư Tuế phá
Đường phù Bệnh
   
   
   
45

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn thị trà linh