Tài Bạch
(D) Thiên phủ
 
Bát tọa Cô thần
Văn xương Kiếp sát
Thiên quý Lưu hà
Thiên hỷ Thiên không
Thiêu dương Bệnh
Lộc tồn  
Bác sĩ  
43
Tử Tức
(H) Thiên đồng
(H) Thái âm
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Hoá quyền Suy
  Địa không
  Thiên Sát
   
33
Phu (THÂN)
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Phong cáo Phục binh
Thiên việt Nguyệt Sát
Địa giải  
Thiếu âm  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
23
Huynh Đệ
(H) Thái dương
(D) Cự môn
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Thiên giải  
Lâm quan  
   
   
   
13
Tật Ách
 
 
Tả phù Thiên sứ
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Tử
  Địa kiếp
   
53
Dậu Thân Mùi Ngọ
  nguyễn thị thu hằng

Sinh lúc 09:00
Thứ Năm ngày 17 tháng 3 năm 1988
Giờ Tị ngày 30 tháng 1 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Mệnh
(H) Thiên tướng
 
Tam thai Thiên hình
Văn khúc Hỏa tinh
Ân quang Tử phù
Nguyệt đức Đẩu quân
Đào hoa Bênh phù
  Quan đái
   
3
Thiên Di
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên quan Linh tinh
Thiên Phúc Trực phù
Quan sách Mộ
Thanh long  
   
   
   
63
Phụ Mẫu TUẦN
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hữu bật Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Hoá khoa Tuế phá
Đường phù Mộc dục
  Hoá kỵ
   
   
113
Nô Bộc
 
 
Thiên mã Thiên thương
  Thiên khốc
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
  Âm Sát
   
73
Quan Lộc TRIỆT
 
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Thiên riêu
Thiên tài Phá toái
Thiên y Thai
Phúc đức  
Tướng quân  
Quốc ấn  
83
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Tấu thư Bạch hổ
Dưỡng  
   
   
   
   
   
93
Phúc Đức TUẦN
(B) Tử vi
(V) Thất sát
Thai phụ Phi liêm
Hồng loan  
Thiên thọ  
Long Đức  
Trường sinh  
   
   
103

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn thị thu hằng