Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiên tài Kiếp sát
Thiên thọ Lưu hà
Thiêu dương Thiên không
Lộc tồn Đẩu quân
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
84
Nô Bộc
(M) Thiên lương
 
Thai phụ Thiên thương
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
Địa giải Thiên Sát
Dưỡng  
   
   
74
Thiên Di
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Ân quang Phục binh
Thiên quý Thai
Thiên việt Nguyệt Sát
Thiên giải  
Thiếu âm  
   
   
   
64
Tật Ách
 
 
Long trì Thiên sứ
Văn tinh Thiên hình
  Quan phù
  Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
54
Điền Trạch
(H) Cự môn
 
Văn khúc Thiên la
Hoa cái Thái tuế
Lực sĩ Đà la
  Mộc dục
  Âm Sát
   
   
   
94
Dậu Thân Mùi Ngọ
  nguyễn thị thanh dung

Giờ Tý ngày 11 tháng 12 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Tài Bạch
 
 
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
  Mộ
   
   
   
   
   
44
Phúc Đức
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Tả phù Trực phù
Thiên quan Quan đái
Thiên Phúc  
Quan sách  
Thanh long  
Hoá lộc  
   
   
104
Tử Tức TUẦN
(H) Thiên đồng
 
Văn xương Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đường phù Linh tinh
  Tuế phá
  Tử
   
   
   
34
Phụ Mẫu
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Phong cáo Thiên khốc
Thiên mã Hỏa tinh
Lâm quan Điếu khách
Hoá quyền Tiểu hao
  Hoá kỵ
   
   
   
114
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Phá toái
Thiên khôi  
Thiên đức  
Phúc đức  
Tướng quân  
Đế vượng  
Quốc ấn  
4
Huynh Đệ TRIỆT
(H) Thái dương
 
Thiên y Thiên riêu
Tấu thư Bạch hổ
  Suy
   
   
   
   
   
14
Phu TUẦN
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Hữu bật Phi liêm
Hồng loan Bệnh
Long Đức Địa kiếp
Hoá khoa Địa không
   
   
   
   
24

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn thị thanh dung