Quan Lộc
(H) Cự môn
 
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
  Tang môn
  Quan phủ
  Đà la
  Bệnh
  Hoá kỵ
43
Nô Bộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Ân quang Thiên thương
Thiên hỷ Tử
Thiên thọ Địa kiếp
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
53
Thiên Di
(D) Thiên lương
 
Long trì Thiên riêu
Phượng cát Quan phù
Giải thần Kình dương
Thiên y Mộ
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
63
Tật Ách
(M) Thất sát
 
Thiên quý Thiên sứ
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
  Tử phù
  Tuyệt
   
   
73
Điền Trạch
(V) Tham lang
 
Hữu bật Thiên la
Thiên tài Hỏa tinh
Thiêu dương Thiên không
  Đẩu quân
  Phục binh
  Suy
  Địa không
33
Hợi Tuất Dậu Thân
  nguyễn thị nhung

Sinh lúc 13:45
Thứ Sáu ngày 28 tháng 8 năm 1987
Giờ Mùi ngày 5 tháng 7 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
 
Phong cáo Thiên hư
Thiên việt Tuế phá
Văn tinh Tiểu hao
Hoá quyền Thai
  Thiên Sát
   
   
83
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
(H) Thái âm
 
Văn xương Thiên khốc
Đế vượng Thiên hình
Hoá lộc Linh tinh
  Thái tuế
  Đại hao
   
   
23
Tử Tức TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Tả phù Địa võng
Long Đức Nguyệt Sát
Tướng quân  
Dưỡng  
   
   
   
93
Phụ Mẫu TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Tam thai Trực phù
Thiên quan Bênh phù
Thiên giải Âm Sát
Quan sách  
Lâm quan  
Quốc ấn  
   
13
Mệnh
(D) Thiên cơ
 
Thai phụ Quả tú
Địa giải Điếu khách
Hỷ thần Quan đái
Hoá khoa  
   
   
   
3
Huynh Đệ
(M) Phá Quân
 
Bát tọa Phi liêm
Thiên đức Mộc dục
Đào hoa  
Hồng loan  
Phúc đức  
   
   
113
Phu TUẦN
(H) Thái dương
 
Văn khúc Bạch hổ
Thiên khôi  
Thiên Phúc  
Tấu thư  
Trường sinh  
Đường phù  
   
103

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn thị nhung