Huynh Đệ
(H) Thiên lương
 
Thiên việt Thiên hư
Thiên Phúc Tuế phá
Thiên tài  
Thiên mã  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
16
Mệnh
(M) Thất sát
 
Tả phù Phi liêm
Thiên quan Quan đái
Long Đức  
   
   
   
   
6
Phụ Mẫu
 
 
Hoa cái Thiên khốc
Tấu thư Bạch hổ
  Đẩu quân
  Mộc dục
   
   
   
116
Phúc Đức
(V) Liêm Trinh
 
Hữu bật Kiếp sát
Thiên đức Linh tinh
Phúc đức  
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
   
106
Thê
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Ân quang Thiên la
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Hồng loan  
Đế vượng  
   
   
26
Mão Thìn Tị Ngọ
  nguyễn thị diệp

Sinh lúc 19:30
Thứ Bảy ngày 30 tháng 4 năm 1983
Giờ Tuất ngày 18 tháng 3 năm Quý Hợi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Thân
  
  
  
  
  
Hợi Tuất Dậu
Điền Trạch
 
 
Địa giải Phá toái
Dưỡng Điếu khách
  Tiểu hao
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
96
Tử Tức
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Bát tọa Thiên riêu
Long trì Quan phù
Thiên khôi Đại hao
Thiên y Suy
Văn tinh  
Hoá quyền  
   
36
Quan Lộc
(D) Phá Quân
 
Thiên quý Địa võng
Thiên hỷ Quả tú
Thiên trù Trực phù
Thiên giải Thai
Quan sách Âm Sát
Thanh long Nguyệt Sát
Hoá lộc  
86
Tài Bạch (THÂN)
(D) Tham lang
 
Văn khúc Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
  Phục binh
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
46
Tật Ách TUẦN+TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên thọ Thiên sứ
Hoá khoa Tang môn
  Quan phủ
  Kình dương
  Tử
  Địa không
   
56
Thiên Di TUẦN+TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn xương Thiên không
Phong cáo Mộ
Đào hoa  
Thiêu dương  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
66
Nô Bộc
(D) Thiên đồng
 
Tam thai Thiên thương
Phượng cát Thiên hình
Giải thần Hỏa tinh
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Tuyệt
   
76

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn thị diệp