Huynh Đệ
 
 
Hữu bật Cô thần
Bát tọa Phá toái
Văn khúc Tang môn
Thiên mã Quan phủ
Thiên trù Đà la
Lâm quan  
   
   
112
Mệnh
(D) Thiên cơ
 
Thiên quý Thiên riêu
Thiên hỷ  
Thiên y  
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
Hoá khoa  
2
Phụ Mẫu
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thai phụ Quan phù
Long trì Kình dương
Phượng cát Suy
Giải thần  
Hoa cái  
Lực sĩ  
   
   
12
Phúc Đức (THÂN)
 
 
Ân quang Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thanh long Tử phù
  Bệnh
   
   
   
   
22
Phu
(V) Thái dương
 
Thiêu dương Thiên la
  Thiên không
  Phục binh
  Quan đái
  Âm Sát
   
   
   
102
Hợi Tuất Dậu Thân
  nguyễn thị ấu mai

Sinh lúc 02:45
Thứ Sáu ngày 7 tháng 8 năm 1987
Giờ Sửu ngày 13 tháng 6 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 36 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Điền Trạch
(B) Thiên phủ
 
Tả phù Thiên hư
Tam thai Linh tinh
Văn xương Tuế phá
Thiên việt Tiểu hao
Thiên tài Tử
Văn tinh Thiên Sát
   
   
32
Tử Tức TRIỆT
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Phong cáo Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Mộc dục
   
   
   
   
92
Quan Lộc TUẦN
(M) Thái âm
 
Long Đức Địa võng
Tướng quân Hỏa tinh
Hoá lộc Mộ
  Địa không
  Nguyệt Sát
   
   
   
42
Tài Bạch TRIỆT
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên quan Thiên hình
Quan sách Trực phù
Trường sinh Bênh phù
Hoá quyền  
Quốc ấn  
   
   
   
82
Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Thiên giải Thiên sứ
Hỷ thần Quả tú
Dưỡng Điếu khách
   
   
   
   
   
72
Thiên Di
(V) Cự môn
 
Thiên đức Phi liêm
Đào hoa Thai
Hồng loan Địa kiếp
Địa giải Hoá kỵ
Phúc đức  
   
   
   
62
Nô Bộc TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên khôi Thiên thương
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên thọ Đẩu quân
Tấu thư Tuyệt
Đường phù  
   
   
   
52

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn thị ấu mai