Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Quan sách Phá toái
  Linh tinh
  Trực phù
  Tiểu hao
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
13
Mệnh TRIỆT
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Văn khúc Thái tuế
Thiên việt Suy
Thiên Phúc  
Thanh long  
Hoá quyền  
   
   
3
Phụ Mẫu TRIỆT
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Thiên y Thiên riêu
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
Đế vượng  
Hoá lộc  
Hoá khoa  
   
113
Phúc Đức
(D) Tham lang
 
Văn xương Cô thần
Thai phụ Tang môn
Thiên mã  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
103
Phu
(D) Phá Quân
 
Hữu bật Thiên la
Phong cáo Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Tử
Thiên thọ  
Tướng quân  
Quốc ấn  
23
Tị Thìn Mão Dần
  nguyễn ngọc mai hương

Sinh lúc 03:00
Thứ Hai ngày 17 tháng 9 năm 1990
Giờ Dần ngày 29 tháng 7 năm Canh Ngọ
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Lộ bàng thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 33 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Điền Trạch
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Hồng loan Quan phủ
Thiếu âm Kình dương
  Quan đái
  Địa không
   
   
   
93
Tử Tức
 
 
Thiên quý Thiên hình
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Mộ
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
33
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Tả phù Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
  Mộc dục
   
   
   
83
Tài Bạch
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Bạch hổ
Thiên khôi Đẩu quân
Thiên trù Phi liêm
Thiên giải Tuyệt
  Âm Sát
   
   
43
Tật Ách
 
 
Địa giải Thiên sứ
Long Đức Thai
Hỷ thần Địa kiếp
Đường phù Nguyệt Sát
   
   
   
53
Thiên Di
(M) Thất sát
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên tài Thiên hư
Dưỡng Tuế phá
  Bênh phù
  Thiên Sát
   
   
63
Nô Bộc TUẦN
(H) Thiên lương
 
Ân quang Thiên thương
Thiên quan Kiếp sát
Nguyệt đức Hỏa tinh
Văn tinh Tử phù
Trường sinh Đại hao
   
   
73

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn ngọc mai hương