Huynh Đệ
 
 
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Linh tinh
Trường sinh Tử phù
  Đại hao
   
   
   
15
Mệnh
(D) Thiên cơ
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên tài Thiên hư
Địa giải Tuế phá
Dưỡng Bênh phù
  Địa kiếp
  Thiên Sát
   
   
5
Phụ Mẫu
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Ân quang Hỏa tinh
Thiên quý Thai
Thiên quan Nguyệt Sát
Thiên giải  
Long Đức  
Hỷ thần  
Hoá quyền  
Đường phù  
115
Phúc Đức (THÂN) TRIỆT
 
 
Tam thai Thiên hình
Thiên việt Bạch hổ
Thiên thọ Đẩu quân
  Phi liêm
  Tuyệt
   
   
   
105
Phu
(V) Thái dương
 
Long trì Thiên la
Hoa cái Quan phù
  Phục binh
  Mộc dục
  Địa không
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
25
Tị Thìn Mão Dần
  nguyễn ngọc diễm hương

Sinh lúc 14:00
Thứ Năm ngày 7 tháng 2 năm 1985
Giờ Mùi ngày 18 tháng 12 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Điền Trạch TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Lưu hà
Thiên Phúc Mộ
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
95
Tử Tức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Quan phủ
Văn xương Kình dương
Hồng loan Quan đái
Thiếu âm  
Hoá khoa  
   
   
   
35
Quan Lộc TUẦN
(M) Thái âm
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Tướng quân Điếu khách
Quốc ấn Tử
   
   
   
   
85
Tài Bạch
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Thiên mã Cô thần
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ  
Lâm quan  
   
   
   
   
45
Tật Ách
(D) Thiên tướng
 
Thai phụ Thiên sứ
Thiêu dương Thiên không
Lực sĩ Đà la
Đế vượng  
   
   
   
   
55
Thiên Di
(V) Cự môn
 
Thiên khôi Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Thanh long Suy
   
   
   
   
   
65
Nô Bộc TUẦN
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Thiên thương
Văn khúc Trực phù
Quan sách Tiểu hao
Hoá lộc Bệnh
   
   
   
   
75

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn ngọc diễm hương