Tật Ách TRIỆT
(M) Thái dương
 
Thiên quý Thiên sứ
Thiên Phúc Thiên hình
Tướng quân Phá toái
Hoá quyền Bạch hổ
Quốc ấn Bệnh
   
   
   
53
Tài Bạch
(M) Phá Quân
 
Thai phụ Tiểu hao
Thiên việt Suy
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Thiên trù  
Phúc đức  
   
43
Tử Tức
(D) Thiên cơ
 
Thiên tài Quả tú
Thiên thọ Điếu khách
Thanh long  
Đế vượng  
   
   
   
   
33
Thê
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Quan sách Trực phù
Lực sĩ Đà la
Lâm quan  
   
   
   
   
   
23
Thiên Di TRIỆT
(M) Vũ khúc
 
Văn khúc Thiên la
Thiên giải Lưu hà
Long Đức Tử
Tấu thư Nguyệt Sát
Hoá khoa  
   
   
   
63
Mùi Thân Dậu Tuất
  nguyễn minh ánh

Sinh lúc 00:00
Thứ Bảy ngày 10 tháng 10 năm 1981
Giờ Tý ngày 13 tháng 9 năm Tân Dậu
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thạch lựu mộc
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 42 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Huynh Đệ
(M) Thái âm
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên quan Thiên riêu
Thiên y Thái tuế
Lộc tồn Quan đái
Bác sĩ  
   
   
   
13
Nô Bộc
(D) Thiên đồng
 
Địa giải Thiên thương
  Thiên hư
  Hỏa tinh
  Tuế phá
  Phi liêm
  Mộ
  Thiên Sát
   
73
Mệnh (THÂN)
(V) Tham lang
 
Văn xương Địa võng
Thiêu dương Linh tinh
  Thiên không
  Quan phủ
  Kình dương
  Mộc dục
  Hoá kỵ
  Âm Sát
3
Quan Lộc
(M) Thất sát
 
Hữu bật Kiếp sát
Bát tọa Tử phù
Phong cáo Tuyệt
Thiên khôi  
Nguyệt đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
83
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên lương
 
Long trì Quan phù
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Bênh phù
Hoa cái Thai
   
   
   
   
93
Phúc Đức TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Tả phù Đại hao
Tam thai  
Thiên hỷ  
Văn tinh  
Thiếu âm  
Dưỡng  
   
   
103
Phụ Mẫu
(D) Cự môn
 
Thiên mã Cô thần
Trường sinh Tang môn
Hoá lộc Phục binh
  Địa kiếp
  Địa không
   
   
   
113

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn minh ánh