Phụ Mẫu
(M) Thái dương
 
Hữu bật Điếu khách
Bát tọa Đẩu quân
Phong cáo Đà la
Thiên thọ Bệnh
Thiên mã  
Lực sĩ  
113
Phúc Đức
(M) Phá Quân
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên y Lưu hà
Quan sách Hỏa tinh
Lộc tồn Trực phù
Bác sĩ Suy
   
103
Điền Trạch
(D) Thiên cơ
 
Văn khúc Thái tuế
Văn xương Quan phủ
Thiên việt Kình dương
Hoa cái Hoá kỵ
Đế vượng  
   
93
Quan Lộc TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Thiên quý Cô thần
Hồng loan Kiếp sát
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Phục binh
Lâm quan Địa không
   
83
Mệnh
(M) Vũ khúc
 
Thiên đức Thiên la
Phúc đức Quả tú
Thanh long Tử
Hoá lộc Âm Sát
   
   
3
Hợi Sửu Dần
  nguyễn hồ đình khôi

Sinh lúc 05:00
Chủ Nhật ngày 5 tháng 8 năm 1979
Giờ Mão ngày 13 tháng 6 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 43 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Nô Bộc TRIỆT
(M) Thái âm
 
Tả phù Thiên thương
Tam thai Tang môn
Thai phụ Đại hao
Thiên quan Quan đái
Văn tinh Thiên Sát
   
73
Huynh Đệ
(D) Thiên đồng
 
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Tiểu hao
  Mộ
   
   
   
13
Thiên Di (THÂN)
(V) Tham lang
 
Thiếu âm Địa võng
Hoá quyền Bênh phù
  Mộc dục
  Nguyệt Sát
   
   
63
Thê
(M) Thất sát
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên hỷ Tuyệt
Long Đức Địa kiếp
Tướng quân  
Quốc ấn  
   
23
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên lương
 
Thiên khôi Thiên hư
Thiên giải Phá toái
Tấu thư Linh tinh
Hoá khoa Tuế phá
  Thai
   
33
Tài Bạch TUẦN
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Phi liêm
Địa giải  
Dưỡng  
   
   
43
Tật Ách
(D) Cự môn
 
Long trì Thiên sứ
Thiên tài Thiên khốc
Hỷ thần Quan phù
Trường sinh  
Đường phù  
   
53

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn hồ đình khôi