Nô Bộc
(H) Thái âm
 
Thai phụ Thiên thương
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Thiên giải Bệnh
Phúc đức  
   
   
   
73
Thiên Di
(H) Tham lang
 
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên thọ Điếu khách
Tấu thư Suy
  Thiên Sát
   
   
   
   
63
Tật Ách
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hồng loan Thiên sứ
Quan sách Quả tú
Tướng quân Trực phù
Đế vượng Nguyệt Sát
Quốc ấn  
   
   
   
53
Tài Bạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên tài Thái tuế
Lâm quan Tiểu hao
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
   
   
   
43
Quan Lộc
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Thiên la
Hoa cái Bạch hổ
Địa giải Tử
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
83
Sửu Hợi Tuất
  nguyễn hải yến

Giờ Hợi ngày 25 tháng 10 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tử Tức
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Đào hoa Phá toái
Thiên trù Linh tinh
Thiêu dương Thiên không
Thanh long Quan đái
Hoá lộc  
   
   
   
33
Điền Trạch TRIỆT
 
 
Văn khúc Hỏa tinh
Thiên khôi Bênh phù
Long Đức Mộ
   
   
   
   
   
93
Phu (THÂN) TUẦN
(H) Thất sát
 
Ân quang Thiên khốc
Thiên quan Địa võng
Thiên y Thiên riêu
Lực sĩ Tang môn
  Đẩu quân
  Đà la
  Mộc dục
  Địa kiếp
23
Phúc Đức TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Phượng cát Thiên hư
Giải thần Tuế phá
Thiên mã Đại hao
Văn tinh Tuyệt
   
   
   
   
103
Phụ Mẫu
 
 
Tả phù Tử phù
Hữu bật Phục binh
Tam thai Thai
Bát tọa  
Phong cáo  
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Hoá khoa  
113
Mệnh
(B) Tử vi
 
Long trì Quan phù
Dưỡng Quan phủ
Hoá quyền Kình dương
  Địa không
   
   
   
   
3
Huynh Đệ TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Văn xương Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
13

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn hải yến