Quan Lộc
(H) Thái âm
 
Thiên việt Kiếp sát
Thiên đức Phi liêm
Thiên thọ Bệnh
Thiên giải  
Phúc đức  
   
   
83
Nô Bộc
(H) Tham lang
 
Thiên Phúc Thiên thương
Tấu thư Thiên hình
  Điếu khách
  Suy
  Thiên Sát
   
   
73
Thiên Di
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Hồng loan Quả tú
Quan sách Trực phù
Tướng quân Nguyệt Sát
Đế vượng  
Quốc ấn  
   
   
63
Tật Ách
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Lâm quan Thiên sứ
  Linh tinh
  Thái tuế
  Tiểu hao
  Hoá kỵ
  Âm Sát
   
53
Điền Trạch
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thai phụ Thiên la
Hoa cái Hỏa tinh
Địa giải Bạch hổ
Hỷ thần Tử
Đường phù  
   
   
93
Sửu Hợi Tuất
  nguyễn hải yến

Giờ Tuất ngày 25 tháng 10 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Tài Bạch (THÂN)
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Đào hoa Phá toái
Thiên tài Thiên không
Thiên trù Đẩu quân
Thiêu dương Quan đái
Thanh long Địa kiếp
Hoá lộc  
   
43
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Thiên quý Bênh phù
Thiên khôi Mộ
Long Đức  
   
   
   
   
103
Tử Tức TUẦN
(H) Thất sát
 
Thiên quan Thiên khốc
Thiên y Địa võng
Lực sĩ Thiên riêu
  Tang môn
  Đà la
  Mộc dục
   
33
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Văn khúc Thiên hư
Phượng cát Tuế phá
Giải thần Đại hao
Thiên mã Tuyệt
Văn tinh  
   
   
113
Mệnh
 
 
Tả phù Tử phù
Hữu bật Phục binh
Tam thai Thai
Bát tọa Địa không
Nguyệt đức  
Thiên hỷ  
Hoá khoa  
3
Huynh Đệ
(B) Tử vi
 
Văn xương Quan phù
Phong cáo Quan phủ
Long trì Kình dương
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
   
13
Phu TUẦN
(H) Thiên cơ
 
Ân quang Cô thần
Thiếu âm Lưu hà
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
23

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn hải yến