Thiên Di
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Cô thần
Thai phụ Thiên hình
Thiên việt Kiếp sát
Thiên hỷ Thiên không
Thiêu dương Phi liêm
Trường sinh  
   
   
64
Tật Ách TUẦN
(M) Thiên lương
 
Phượng cát Thiên sứ
Giải thần Tang môn
Thiên Phúc Mộc dục
Hỷ thần Thiên Sát
Hoá lộc  
   
   
   
74
Tài Bạch TUẦN
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tam thai Đẩu quân
Bát tọa Bênh phù
Thiếu âm Quan đái
Quốc ấn Nguyệt Sát
   
   
   
   
84
Tử Tức
 
 
Long trì Quan phù
Lâm quan Đại hao
   
   
   
   
   
   
94
Nô Bộc
(H) Cự môn
 
Hoa cái Thiên thương
Thiên giải Thiên la
Tấu thư Thái tuế
Dưỡng  
Đường phù  
   
   
   
54
Hợi Sửu Dần
  nguyễn công hùng

Sinh lúc 22:50
Thứ Hai ngày 22 tháng 10 năm 2012
Giờ Hợi ngày 8 tháng 9 năm Nhâm Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Sơn đầu hỏa
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 11 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Thê (THÂN)
 
 
Thiên quý Thiên riêu
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Phục binh
Thiên y  
Thiên trù  
Đế vượng  
   
   
104
Quan Lộc TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Văn khúc Trực phù
Thiên khôi Thai
Thiên tài  
Địa giải  
Quan sách  
Tướng quân  
Hoá quyền  
   
44
Huynh Đệ
(H) Thiên đồng
 
Thiên quan Thiên hư
  Địa võng
  Tuế phá
  Quan phủ
  Đà la
  Suy
  Địa kiếp
  Âm Sát
114
Điền Trạch TRIỆT
(H) Thiên cơ
(H) Thái âm
Hữu bật Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Văn tinh Tiểu hao
  Tuyệt
   
   
   
   
34
Phúc Đức
(B) Thiên phủ
 
Phong cáo Quả tú
Thiên đức Phá toái
Thiên thọ Hỏa tinh
Phúc đức Mộ
Thanh long  
   
   
   
24
Phụ Mẫu
(H) Thái dương
 
Tả phù Bạch hổ
Lực sĩ Kình dương
Hoá khoa Tử
  Địa không
   
   
   
   
14
Mệnh
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Văn xương Lưu hà
Hồng loan Linh tinh
Long Đức Bệnh
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ  
   
   
   
4

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguyễn công hùng