Tử Tức
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Nguyệt đức Phá toái
Thiên trù Kiếp sát
Văn tinh Tử phù
Trường sinh Đại hao
Hoá quyền Địa kiếp
Hoá khoa Địa không
   
   
34
Phu
(M) Thái dương
 
Dưỡng Thiên khốc
  Thiên hư
  Tuế phá
  Đẩu quân
  Bênh phù
  Hoá kỵ
  Thiên Sát
  Lưu Tang Môn
24
Huynh Đệ
(D) Thiên phủ
 
Thiên quan Thai
Địa giải Nguyệt Sát
Long Đức  
Hỷ thần  
Đường phù  
   
   
   
14
Mệnh (THÂN) TRIỆT
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Phong cáo Hỏa tinh
Thiên việt Bạch hổ
Thiên tài Phi liêm
Thiên thọ Tuyệt
Thiên giải  
   
   
   
4
Tài Bạch
(H) Thiên đồng
 
Tả phù Thiên la
Văn xương Linh tinh
Long trì Quan phù
Hoa cái Phục binh
  Mộc dục
  Lưu Thái Tuế
   
   
44
Tị Thìn Mão Dần
  nguoiyeudau

Sinh lúc 11:15
Thứ Năm ngày 23 tháng 2 năm 1984
Giờ Ngọ ngày 22 tháng 1 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 38 tuổi
An sao lưu động cho năm 2012


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Sửu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
Thân Dậu Tuất Hợi
Phụ Mẫu TRIỆT
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Thiên Phúc Thiên hình
Thiên đức Lưu hà
Đào hoa Mộ
Thiên hỷ  
Phúc đức  
Tấu thư  
   
   
114
Tật Ách
 
 
Hồng loan Thiên sứ
Thiếu âm Quan phủ
  Kình dương
  Quan đái
   
   
   
   
54
Phúc Đức TUẦN
(H) Cự môn
 
Hữu bật Địa võng
Văn khúc Quả tú
Phượng cát Điếu khách
Giải thần Tử
Tướng quân Lưu Thiên Hư
Quốc ấn Lưu Đà La
   
   
104
Thiên Di
 
 
Thiên quý Cô thần
Thiên mã Tang môn
Lộc tồn Âm Sát
Bác sĩ Lưu Thiên Khốc
Lâm quan  
Lưu Thiên Mã  
   
   
64
Nô Bộc
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Tam thai Thiên thương
Bát tọa Thiên riêu
Thiên y Thiên không
Thiêu dương Đà la
Lực sĩ  
Đế vượng  
Hoá lộc  
   
74
Quan Lộc
(V) Thiên lương
 
Ân quang Thái tuế
Thai phụ Suy
Thiên khôi Lưu Bạch Hổ
Thanh long Lưu Kình Dương
   
   
   
   
84
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Quan sách Trực phù
Lưu Lộc Tồn Tiểu hao
  Bệnh
   
   
   
   
   
94

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nguoiyeudau