Huynh Đệ
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên y Thiên riêu
Thiên mã Điếu khách
Lực sĩ Đà la
Trường sinh  
   
   
   
15
Mệnh (THÂN)
 
 
Hữu bật Lưu hà
Thiên quý Trực phù
Thai phụ Âm Sát
Quan sách  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Dưỡng  
5
Phụ Mẫu
 
 
Tam thai Thái tuế
Bát tọa Quan phủ
Thiên việt Kình dương
Hoa cái Thai
   
   
   
115
Phúc Đức TRIỆT
 
 
Tả phù Cô thần
Ân quang Kiếp sát
Hồng loan Thiên không
Thiên trù Phục binh
Thiêu dương Tuyệt
   
   
105
Thê
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn khúc Thiên la
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Mộc dục
Thanh long Hoá kỵ
Hoá khoa  
   
   
25
Hợi Sửu Dần
  ngotrachy

Sinh lúc 00:45
Thứ Hai ngày 18 tháng 6 năm 1979
Giờ Tý ngày 24 tháng 5 năm Kỷ Mùi
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Thổ Ngũ Cục
Năm nay bạn được 44 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Điền Trạch TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên quan Hỏa tinh
Văn tinh Tang môn
  Đại hao
  Mộ
  Thiên Sát
   
   
95
Tử Tức
(H) Thiên tướng
 
Phượng cát Bạch hổ
Giải thần Đẩu quân
  Tiểu hao
  Quan đái
   
   
   
35
Quan Lộc
 
 
Văn xương Địa võng
Thiếu âm Linh tinh
  Bênh phù
  Tử
  Nguyệt Sát
   
   
85
Tài Bạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Phong cáo  
Thiên Phúc  
Thiên hỷ  
Long Đức  
Tướng quân  
Lâm quan  
Quốc ấn  
45
Tật Ách TUẦN
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên tài Thiên hư
Thiên thọ Thiên hình
Tấu thư Phá toái
Đế vượng Tuế phá
Hoá lộc  
Hoá quyền  
55
Thiên Di TUẦN
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Phi liêm
Thiên giải Suy
   
   
   
   
65
Nô Bộc
(D) Thiên phủ
 
Long trì Thiên thương
Địa giải Thiên khốc
Hỷ thần Quan phù
Đường phù Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
75

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của ngotrachy