Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Phong cáo Cô thần
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tuyệt
102
Điền Trạch
(V) Vũ khúc
(M) Thiên phủ
Hữu bật Tang môn
Phượng cát Quan phủ
Giải thần Kình dương
Thiên trù Mộ
Hoá khoa Âm Sát
  Thiên Sát
92
Quan Lộc
(D) Thái dương
(D) Thái âm
Văn khúc Phục binh
Văn xương Tử
Thiên việt Nguyệt Sát
Thiên tài  
Thiếu âm  
Hoá quyền  
82
Nô Bộc
(D) Tham lang
 
Tả phù Thiên thương
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Hoá lộc Bệnh
  Địa không
   
72
Phụ Mẫu
(D) Phá Quân
 
Hoa cái Thiên la
Lực sĩ Thái tuế
  Đà la
  Thai
   
   
112
Dậu Thân Mùi Ngọ
  nangla

Sinh lúc 05:00
Thứ Bảy ngày 2 tháng 7 năm 1988
Giờ Mão ngày 19 tháng 5 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 34 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di (THÂN)
(M) Thiên cơ
(M) Cự môn
Thai phụ Tử phù
Nguyệt đức Bênh phù
Đào hoa Suy
  Hoá kỵ
   
   
62
Mệnh
 
 
Thiên quan Trực phù
Thiên Phúc Đẩu quân
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
   
2
Tật Ách TUẦN
(V) Tử vi
(V) Thiên tướng
Hỷ thần Thiên sứ
Đế vượng Thiên hư
Đường phù Địa võng
  Tuế phá
   
   
52
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
 
Tam thai Thiên khốc
Thiên quý Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Trường sinh Địa kiếp
   
   
12
Phu TRIỆT
 
 
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Thiên hình
Thiên thọ Phá toái
Phúc đức Linh tinh
Tướng quân Mộc dục
Quốc ấn  
22
Tử Tức TRIỆT
(M) Thất sát
 
Bát tọa Bạch hổ
Ân quang Quan đái
Thiên giải  
Tấu thư  
   
   
32
Tài Bạch TUẦN
(H) Thiên lương
 
Hồng loan Hỏa tinh
Địa giải Phi liêm
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
42

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nangla