Thê
(H) Thái âm
 
Tả phù Đẩu quân
Thiên việt Phi liêm
Hồng loan  
Thiên tài  
Long Đức  
Lâm quan  
Hoá khoa  
102
Huynh Đệ
(H) Tham lang
 
Thiên Phúc Bạch hổ
Hỷ thần  
Đế vượng  
   
   
   
   
112
Mệnh
(H) Thiên đồng
(H) Cự môn
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Linh tinh
Quốc ấn Bênh phù
  Suy
  Địa kiếp
   
   
2
Phụ Mẫu
(V) Vũ khúc
(M) Thiên tướng
Thiên mã Thiên khốc
Địa giải Điếu khách
  Đại hao
  Bệnh
  Hoá kỵ
   
   
12
Tử Tức
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên phủ
Thiên quý Thiên hư
Tấu thư Thiên la
Đường phù Tuế phá
  Quan đái
   
   
   
92
Hợi Sửu Dần
  nanghe

Sinh lúc 16:30
Thứ Tư ngày 17 tháng 3 năm 1982
Giờ Thân ngày 22 tháng 2 năm Nhâm Tuất
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Phúc đăng hỏa
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 40 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Phúc Đức
(H) Thái dương
(H) Thiên lương
Hữu bật Hỏa tinh
Thiên thọ Trực phù
Thiên trù Phục binh
Thiên giải Tử
Quan sách  
Hoá lộc  
   
22
Tài Bạch TRIỆT
 
 
Thiên khôi Tử phù
Nguyệt đức Mộc dục
Đào hoa Địa không
Tướng quân  
   
   
   
82
Điền Trạch
(H) Thất sát
 
Ân quang Địa võng
Phong cáo Thiên hình
Thiên quan Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
  Đà la
  Mộ
   
32
Tật Ách TRIỆT
(H) Phá Quân
 
Tam thai Thiên sứ
Văn xương Thiên riêu
Thai phụ Quan phù
Long trì Tiểu hao
Thiên y  
Văn tinh  
Trường sinh  
72
Thiên Di TUẦN
 
 
Thiếu âm Phá toái
Thanh long Nguyệt Sát
Dưỡng  
   
   
   
   
62
Nô Bộc TUẦN
(B) Tử vi
 
Bát tọa Thiên thương
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Kình dương
Giải thần Thai
Lực sĩ Âm Sát
Hoá quyền Thiên Sát
   
52
Quan Lộc (THÂN)
(H) Thiên cơ
 
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Tuyệt
   
   
42

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của nanghe