Quan Lộc
 
 
Quan sách Phá toái
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Trực phù
Trường sinh  
   
   
   
44
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên quý Thiên thương
Thai phụ Thái tuế
Thiên trù Kình dương
Địa giải Mộc dục
Lực sĩ Hoá kỵ
   
   
54
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên việt Thiên không
Thiên tài Đẩu quân
Thiên thọ Quan đái
Thiên giải  
Thiêu dương  
Thanh long  
   
64
Tật Ách
 
 
Ân quang Thiên sứ
Thiên mã Cô thần
Văn tinh Thiên hình
Lâm quan Tang môn
  Tiểu hao
   
   
74
Điền Trạch
(V) Thái dương
 
Văn khúc Thiên la
Phượng cát Quả tú
Giải thần Điếu khách
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
  Âm Sát
   
34
Mùi Thân Dậu Tuất
  namthang

Giờ Tý ngày 24 tháng 12 năm Mậu Ngọ
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Thiên hạ thủy
Cục: Kim Tứ Cục


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tài Bạch
(B) Thiên phủ
 
Hồng loan  
Thiếu âm  
Tướng quân  
Đế vượng  
   
   
   
84
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Tả phù Linh tinh
Thiên quan Phục binh
Thiên Phúc Thai
Thiên đức  
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Phúc đức  
24
Tử Tức
(M) Thái âm
 
Văn xương Địa võng
Long trì Quan phù
Hoa cái Suy
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
   
94
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Tam thai Bạch hổ
Phong cáo Đại hao
  Tuyệt
   
   
   
   
14
Mệnh (THÂN) TUẦN+TRIỆT
(D) Thiên tướng
 
Thiên khôi Hỏa tinh
Long Đức Bênh phù
Quốc ấn Mộ
  Nguyệt Sát
   
   
   
4
Huynh Đệ TUẦN+TRIỆT
(V) Cự môn
 
Bát tọa Thiên khốc
Thiên y Thiên hư
Hỷ thần Thiên riêu
  Tuế phá
  Tử
  Thiên Sát
   
114
Thê
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Hữu bật Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Hoá lộc Phi liêm
Hoá khoa Bệnh
  Địa kiếp
  Địa không
   
104

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của namthang