Huynh Đệ TRIỆT
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên Phúc Cô thần
Thiên mã Phá toái
Địa giải Tang môn
Trường sinh Bênh phù
Quốc ấn Địa kiếp
  Địa không
   
   
114
Mệnh (THÂN) TUẦN
 
 
Thiên việt Đại hao
Thiên hỷ Mộc dục
Thiên trù Âm Sát
Thiên giải  
Thiếu âm  
   
   
   
4
Phụ Mẫu TUẦN
 
 
Long trì Thiên hình
Phượng cát Quan phù
Giải thần Phục binh
Hoa cái Quan đái
   
   
   
   
14
Phúc Đức
 
 
Phong cáo Kiếp sát
Nguyệt đức Tử phù
Lâm quan Quan phủ
  Đà la
   
   
   
   
24
Phu TRIỆT
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Văn xương Thiên la
Thiêu dương Lưu hà
Hỷ thần Linh tinh
Dưỡng Thiên không
  Hoá kỵ
   
   
   
104
Hợi Tuất Dậu Thân
  my daughter

Sinh lúc 11:35
Thứ Hai ngày 19 tháng 12 năm 2011
Giờ Ngọ ngày 25 tháng 11 năm Tân Mão
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Tùng bách mộc
Cục: Kim Tứ Cục
Năm nay bạn được 12 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Điền Trạch
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Thiên quan Thiên hư
Thiên tài Tuế phá
Thiên thọ Thiên Sát
Lộc tồn  
Bác sĩ  
Đế vượng  
   
   
34
Tử Tức
(H) Thiên tướng
 
Ân quang Thiên khốc
  Hỏa tinh
  Thái tuế
  Phi liêm
  Thai
   
   
   
94
Quan Lộc
 
 
Văn khúc Địa võng
Long Đức Kình dương
Lực sĩ Suy
Hoá khoa Nguyệt Sát
   
   
   
   
44
Tài Bạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Tả phù Trực phù
Tam thai Tuyệt
Thiên khôi  
Quan sách  
Tấu thư  
Hoá lộc  
Hoá quyền  
Đường phù  
84
Tật Ách
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Tướng quân Thiên sứ
  Quả tú
  Điếu khách
  Mộ
   
   
   
   
74
Thiên Di
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Hữu bật Tiểu hao
Bát tọa Tử
Thai phụ  
Thiên đức  
Đào hoa  
Hồng loan  
Văn tinh  
Phúc đức  
64
Nô Bộc
(D) Thiên phủ
 
Thiên quý Thiên thương
Thiên y Thiên riêu
Thanh long Bạch hổ
  Đẩu quân
  Bệnh
   
   
   
54

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của my daughter