Phúc Đức TRIỆT
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Tả phù Cô thần
Thiên quan Kiếp sát
Thiên hỷ Thiên không
Thiêu dương Bệnh
Lộc tồn Hoá kỵ
Bác sĩ Lưu Bạch Hổ
  Lưu Đà La
103
Điền Trạch
(V) Cự môn
 
Tam thai Tang môn
Thai phụ Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Suy
Lưu Lộc Tồn Thiên Sát
   
   
93
Quan Lộc
(D) Thiên tướng
 
Thiên tài Lưu hà
Thiên thọ Phục binh
Thiếu âm Nguyệt Sát
Đế vượng Lưu Kình Dương
   
   
   
83
Nô Bộc
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Bát tọa Thiên thương
Long trì Quan phù
Văn tinh Đại hao
Địa giải  
Lâm quan  
Hoá lộc  
   
73
Phụ Mẫu TRIỆT
(H) Thái âm
 
Văn khúc Thiên la
Thiên quý Thái tuế
Hoa cái Đà la
Lực sĩ Tử
   
   
   
113
Dậu Thân Mùi Ngọ
  mong chờ may mắn

Sinh lúc 23:45
Thứ Hai ngày 1 tháng 3 năm 1976
Giờ Tý ngày 2 tháng 2 năm Bính Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Sa trung thổ
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 47 tuổi
An sao lưu động cho năm 2017


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Thiên Di
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Hữu bật Tử phù
Thiên việt Bênh phù
Nguyệt đức Quan đái
Đào hoa Lưu Thái Tuế
Thiên giải Lưu Thiên Khốc
   
   
63
Mệnh (THÂN)
(B) Thiên phủ
 
Quan sách Trực phù
Thanh long Đẩu quân
  Mộ
  Lưu Thiên Hư
   
   
   
3
Tật Ách
(H) Thái dương
 
Văn xương Thiên sứ
Ân quang Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Hoá khoa Thiên hình
Đường phù Linh tinh
  Tuế phá
  Mộc dục
53
Huynh Đệ
 
 
Phong cáo Thiên khốc
Thiên y Thiên riêu
Thiên mã Hỏa tinh
  Điếu khách
  Tiểu hao
  Tuyệt
   
13
Phu TUẦN
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Thiên đức Quả tú
Phúc đức Phá toái
Tướng quân Thai
Quốc ấn  
   
   
   
23
Tử Tức TUẦN
(D) Thiên cơ
 
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên trù Âm Sát
Tấu thư  
Dưỡng  
Hoá quyền  
   
   
33
Tài Bạch
 
 
Thiên khôi Phi liêm
Hồng loan Địa kiếp
Long Đức Địa không
Trường sinh Lưu Tang Môn
Lưu Thiên Mã  
   
   
43

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của mong chờ may mắn