Huynh Đệ
(H) Vũ khúc
(H) Phá Quân
Thiên hỷ Cô thần
Thiêu dương Kiếp sát
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Thiên không
  Tuyệt
   
   
116
Mệnh
(M) Thái dương
 
Văn khúc Tang môn
Phượng cát Kình dương
Giải thần Thai
Thiên trù Thiên Sát
Lực sĩ  
   
   
6
Phụ Mẫu
(D) Thiên phủ
 
Ân quang Thiên riêu
Thiên quý Nguyệt Sát
Thiên việt  
Thiên y  
Thiếu âm  
Thanh long  
Dưỡng  
16
Phúc Đức
(V) Thiên cơ
(V) Thái âm
Văn xương Linh tinh
Thai phụ Quan phù
Long trì Tiểu hao
Văn tinh Hoá kỵ
Trường sinh  
Hoá quyền  
   
26
Thê
(H) Thiên đồng
 
Hữu bật Thiên la
Bát tọa Hỏa tinh
Phong cáo Thái tuế
Hoa cái Quan phủ
Hoá khoa Đà la
  Mộ
   
106
Hợi Sửu Dần
  minh

Sinh lúc 04:00
Thứ Sáu ngày 12 tháng 8 năm 1988
Giờ Dần ngày 1 tháng 7 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Thủy Lục Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Mão
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Dậu Thìn
  
  
  
  
  
Thân Mùi Ngọ Tị
Điền Trạch
(B) Tử vi
(H) Tham lang
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Mộc dục
Tướng quân Địa không
Hoá lộc  
   
   
   
36
Tử Tức
 
 
Thiên quan Thiên hình
Thiên Phúc Trực phù
Quan sách Phục binh
  Tử
   
   
   
96
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
(H) Cự môn
 
Tả phù Thiên hư
Tam thai Địa võng
Thiên tài Tuế phá
Tấu thư Quan đái
Đường phù  
   
   
46
Tài Bạch
 
 
Thiên thọ Thiên khốc
Thiên mã Điếu khách
Thiên giải Đại hao
  Bệnh
  Âm Sát
   
   
86
Tật Ách TRIỆT
(D) Liêm Trinh
(D) Thất sát
Thiên khôi Thiên sứ
Thiên đức Quả tú
Địa giải Phá toái
Phúc đức Bênh phù
Quốc ấn Suy
  Địa kiếp
   
76
Thiên Di TRIỆT
(V) Thiên lương
 
Hỷ thần Bạch hổ
Đế vượng Đẩu quân
   
   
   
   
   
66
Nô Bộc TUẦN
(D) Thiên tướng
 
Hồng loan Thiên thương
Long Đức Phi liêm
Lâm quan  
   
   
   
   
56

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của minh