Tử Tức
(H) Cự môn
 
Văn xương Phá toái
Thiên việt Linh tinh
Thiên Phúc Bạch hổ
Thiên tài Bệnh
Tấu thư  
Hoá quyền  
Đường phù  
93
Phu (THÂN)
(M) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên quý Phi liêm
Thiên quan Tử
Thiên đức Địa không
Đào hoa Lưu Thái Tuế
Hồng loan  
Địa giải  
Phúc đức  
103
Huynh Đệ
(D) Thiên lương
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Điếu khách
Phong cáo Mộ
Thiên giải  
Hỷ thần  
   
   
113
Mệnh
(M) Thất sát
 
Ân quang Thiên hình
Quan sách Hỏa tinh
Quốc ấn Trực phù
Lưu Thiên Mã Bênh phù
  Tuyệt
  Lưu Tang Môn
   
3
Tài Bạch
(V) Tham lang
 
Long Đức Thiên la
Tướng quân Suy
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
  Âm Sát
  Nguyệt Sát
   
83
Hợi Tuất Dậu Thân
  mimi

Sinh lúc 09:03
Chủ Nhật ngày 16 tháng 1 năm 1994
Giờ Tị ngày 5 tháng 12 năm Quý Dậu
Tuổi: Âm Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Mộc Tam Cục
Năm nay bạn được 28 tuổi
An sao lưu động cho năm 2014


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Mùi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Sửu Ngọ
  
  
  
  
  
Dần Mão Thìn Tị
Phụ Mẫu
(H) Thiên đồng
 
Văn khúc Thiên khốc
  Thái tuế
  Đại hao
  Thai
   
   
   
13
Tật Ách
(H) Thái âm
 
Tả phù Thiên sứ
Thiên khôi Thiên hư
Thiên thọ Tuế phá
Văn tinh Đẩu quân
Đế vượng Tiểu hao
Hoá khoa Thiên Sát
  Lưu Kình Dương
73
Phúc Đức TUẦN
(M) Vũ khúc
 
Thiên trù Địa võng
Thiêu dương Thiên không
Dưỡng Phục binh
   
   
   
   
23
Thiên Di
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Nguyệt đức Kiếp sát
Thanh long Lưu hà
Lâm quan Tử phù
Lưu Lộc Tồn Lưu Bạch Hổ
   
   
   
63
Nô Bộc TRIỆT
(D) Thiên cơ
 
Long trì Thiên thương
Phượng cát Quan phù
Giải thần Kình dương
Hoa cái Quan đái
Lực sĩ Lưu Đà La
   
   
53
Quan Lộc TRIỆT
(M) Phá Quân
 
Thiên hỷ Thiên riêu
Thiên y Mộc dục
Thiếu âm Lưu Thiên Khốc
Lộc tồn Lưu Thiên Hư
Bác sĩ  
Hoá lộc  
   
43
Điền Trạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Hữu bật Cô thần
Thai phụ Tang môn
Thiên mã Quan phủ
Trường sinh Đà la
   
   
   
33

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của mimi