Tử Tức
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Thiên việt Thiên hình
Thiên đức Kiếp sát
Phúc đức Phi liêm
Trường sinh Lưu Thái Tuế
Hoá quyền  
   
   
   
35
Phu
 
 
Văn khúc Điếu khách
Thiên Phúc Thiên Sát
Tấu thư  
Dưỡng  
   
   
   
   
25
Huynh Đệ
 
 
Tam thai Quả tú
Bát tọa Trực phù
Hồng loan Thai
Quan sách Nguyệt Sát
Tướng quân Lưu Tang Môn
Quốc ấn  
   
   
15
Mệnh
 
 
Văn xương Thái tuế
Thai phụ Tiểu hao
Thiên thọ Tuyệt
   
   
   
   
   
5
Tài Bạch
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Phong cáo Thiên la
Thiên tài Bạch hổ
Hoa cái Mộc dục
Thiên giải  
Hỷ thần  
Hoá lộc  
Đường phù  
   
45
Sửu Hợi Tuất
  mh

Sinh lúc 04:30
Thứ Năm ngày 15 tháng 10 năm 1992
Giờ Dần ngày 20 tháng 9 năm Nhâm Thân
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Kiếm phong kim
Cục: Thổ Ngũ Cục
An sao lưu động cho năm 2013


http://www.lyhocdongphuong.org.vn
 
  
  
  
  
Dần Dậu
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Mão Thân
  
  
  
  
  
Thìn Tị Ngọ Mùi
Phụ Mẫu
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Đào hoa Thiên riêu
Thiên y Phá toái
Thiên trù Thiên không
Thiêu dương Mộ
Thanh long Địa không
   
   
   
115
Tật Ách TRIỆT
(H) Thiên tướng
 
Thiên khôi Thiên sứ
Địa giải Bênh phù
Long Đức Quan đái
   
   
   
   
   
55
Phúc Đức TUẦN
 
 
Thiên quan Thiên khốc
Lực sĩ Địa võng
  Tang môn
  Đà la
  Tử
  Âm Sát
   
   
105
Thiên Di TRIỆT
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Hữu bật Thiên hư
Ân quang Tuế phá
Phượng cát Đẩu quân
Giải thần Đại hao
Thiên mã  
Văn tinh  
Lâm quan  
   
65
Nô Bộc
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Nguyệt đức Thiên thương
Thiên hỷ Tử phù
Đế vượng Phục binh
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
75
Quan Lộc (THÂN)
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Tả phù Linh tinh
Thiên quý Hỏa tinh
Long trì Quan phù
Hoá khoa Quan phủ
Lưu Lộc Tồn Kình dương
  Suy
   
   
85
Điền Trạch TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thiếu âm Cô thần
Lộc tồn Lưu hà
Bác sĩ Bệnh
Lưu Thiên Mã Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
   
95

Lá số Tử vi của mh