Thiên Di
(M) Tử vi
(V) Thất sát
Văn xương Cô thần
Thiên hỷ Kiếp sát
Thiêu dương Lưu hà
Lộc tồn Thiên không
Bác sĩ Tuyệt
   
   
62
Tật Ách
 
 
Tả phù Thiên sứ
Phượng cát Tang môn
Giải thần Quan phủ
Thiên trù Kình dương
  Mộ
  Địa không
  Thiên Sát
52
Tài Bạch
 
 
Phong cáo Đẩu quân
Thiên việt Phục binh
Thiếu âm Tử
  Nguyệt Sát
   
   
   
42
Tử Tức
 
 
Hữu bật Quan phù
Long trì Đại hao
Văn tinh Bệnh
Hoá khoa  
   
   
   
32
Nô Bộc
(M) Thiên cơ
(M) Thiên lương
Hoa cái Thiên thương
Lực sĩ Thiên la
  Thái tuế
  Đà la
  Thai
  Địa kiếp
  Hoá kỵ
72
Dậu Thân Mùi Ngọ
  me

Sinh lúc 10:00
Chủ Nhật ngày 24 tháng 4 năm 1988
Giờ Tị ngày 9 tháng 3 năm Mậu Thìn
Tuổi: Dương Nữ
Mệnh: Đại lâm mộc
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Tuất Tị
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Hợi Thìn
  
  
  
  
  
Sửu Dần Mão
Phu (THÂN)
(H) Liêm Trinh
(H) Phá Quân
Văn khúc Hỏa tinh
Nguyệt đức Tử phù
Đào hoa Bênh phù
Địa giải Suy
   
   
   
22
Quan Lộc
(H) Thiên tướng
 
Thiên quan Thiên riêu
Thiên Phúc Linh tinh
Thiên tài Trực phù
Thiên y  
Quan sách  
Thanh long  
Dưỡng  
82
Huynh Đệ TUẦN
 
 
Thiên giải Thiên hư
Hỷ thần Địa võng
Đế vượng Tuế phá
Đường phù Âm Sát
   
   
   
12
Điền Trạch
(V) Thái dương
(V) Cự môn
Tam thai Thiên khốc
Thiên quý Điếu khách
Thiên mã Tiểu hao
Trường sinh  
   
   
   
92
Phúc Đức TRIỆT
(M) Vũ khúc
(M) Tham lang
Thiên khôi Quả tú
Thiên đức Phá toái
Thiên thọ Mộc dục
Phúc đức  
Tướng quân  
Hoá lộc  
Quốc ấn  
102
Phụ Mẫu TRIỆT
(V) Thiên đồng
(V) Thái âm
Bát tọa Bạch hổ
Ân quang Quan đái
Tấu thư  
Hoá quyền  
   
   
   
112
Mệnh TUẦN
(D) Thiên phủ
 
Thai phụ Thiên hình
Hồng loan Phi liêm
Long Đức  
Lâm quan  
   
   
   
2

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của me