Quan Lộc (THÂN)
(M) Thái dương
 
Tả phù Phá toái
Nguyệt đức Kiếp sát
Thiên thọ Tử phù
Thiên trù Tiểu hao
Văn tinh Hoá kỵ
Lâm quan Lưu Thái Tuế
   
   
42
Nô Bộc
(M) Phá Quân
 
Tam thai Thiên thương
Văn khúc Thiên khốc
Thiên quý Thiên hư
Tướng quân Tuế phá
Đế vượng Thiên Sát
Hoá quyền  
   
   
52
Thiên Di
(D) Thiên cơ
 
Thiên quan Suy
Long Đức Nguyệt Sát
Tấu thư Lưu Tang Môn
Đường phù  
   
   
   
   
62
Tật Ách TRIỆT
(M) Tử vi
(M) Thiên phủ
Bát tọa Thiên sứ
Văn xương Linh tinh
Ân quang Bạch hổ
Thai phụ Phi liêm
Thiên việt Bệnh
Địa giải  
   
   
72
Điền Trạch
(M) Vũ khúc
 
Phong cáo Thiên la
Long trì Hỏa tinh
Hoa cái Quan phù
Thanh long Quan đái
Hoá khoa  
   
   
   
32
Mùi Thân Dậu Tuất
  mastercm5

Sinh lúc 04:10
Thứ Sáu ngày 16 tháng 3 năm 1984
Giờ Dần ngày 14 tháng 2 năm Giáp Tý
Tuổi: Dương Nam
Mệnh: Hải trung kim
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 39 tuổi
An sao lưu động cho năm 2013


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Tài Bạch TRIỆT
(M) Thái âm
 
Hữu bật Lưu hà
Thiên Phúc Tử
Thiên đức Địa không
Đào hoa  
Thiên hỷ  
Thiên giải  
Phúc đức  
Hỷ thần  
82
Phúc Đức
(D) Thiên đồng
 
Hồng loan Kình dương
Thiếu âm Mộc dục
Lực sĩ  
   
   
   
   
   
22
Tử Tức TUẦN
(V) Tham lang
 
Phượng cát Địa võng
Giải thần Quả tú
Quốc ấn Thiên hình
  Điếu khách
  Bênh phù
  Mộ
   
   
92
Phụ Mẫu
(M) Thất sát
 
Thiên y Cô thần
Thiên mã Thiên riêu
Lộc tồn Tang môn
Bác sĩ  
Trường sinh  
   
   
   
12
Mệnh
(D) Thiên lương
 
Thiên tài Thiên không
Thiêu dương Đẩu quân
Dưỡng Quan phủ
  Đà la
  Địa kiếp
  Lưu Bạch Hổ
  Lưu Thiên Khốc
  Lưu Kình Dương
2
Huynh Đệ
(V) Liêm Trinh
(V) Thiên tướng
Thiên khôi Thái tuế
Hoá lộc Phục binh
Lưu Lộc Tồn Thai
  Âm Sát
   
   
   
   
112
Thê TUẦN
(D) Cự môn
 
Quan sách Trực phù
Lưu Thiên Mã Đại hao
  Tuyệt
  Lưu Thiên Hư
  Lưu Đà La
   
   
   
102

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của mastercm5