Thê
(H) Liêm Trinh
(H) Tham lang
Thiên mã Cô thần
Thiên trù Phá toái
Lực sĩ Tang môn
  Đà la
  Tuyệt
   
   
22
Huynh Đệ
(V) Cự môn
 
Văn khúc Mộ
Thiên hỷ Hoá kỵ
Thiếu âm  
Lộc tồn  
Bác sĩ  
   
   
12
Mệnh
(D) Thiên tướng
 
Ân quang Hỏa tinh
Thiên quý Quan phù
Long trì Quan phủ
Phượng cát Kình dương
Giải thần Tử
Hoa cái  
   
2
Phụ Mẫu
(M) Thiên đồng
(V) Thiên lương
Văn xương Thiên riêu
Thai phụ Kiếp sát
Nguyệt đức Lưu hà
Thiên y Tử phù
Hoá quyền Phục binh
  Bệnh
   
112
Tử Tức
(H) Thái âm
 
Phong cáo Thiên la
Thiêu dương Thiên hình
Thanh long Thiên không
Hoá lộc Thai
   
   
   
32
Mùi Thân Dậu Tuất
  manhmda87

Sinh lúc 04:30
Thứ Bảy ngày 17 tháng 10 năm 1987
Giờ Dần ngày 25 tháng 8 năm Đinh Mão
Tuổi: Âm Nam
Mệnh: Tuyền trung thủy
Cục: Hỏa Nhị Cục
Năm nay bạn được 35 tuổi


Bản in Sửa
Cỡ chữ 12345
 
  
  
  
Ngọ Hợi
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Tị
  
  
  
  
  
Thìn Mão Dần Sửu
Phúc Đức
(D) Vũ khúc
(H) Thất sát
Thiên việt Thiên hư
Văn tinh Tuế phá
  Đại hao
  Suy
  Địa không
  Thiên Sát
   
102
Tài Bạch TRIỆT
(B) Thiên phủ
 
Hữu bật Thiên khốc
Bát tọa Thái tuế
Thiên giải Tiểu hao
Dưỡng  
   
   
   
42
Điền Trạch TUẦN
(H) Thái dương
 
Thiên tài Địa võng
Long Đức Đẩu quân
Đế vượng Bênh phù
  Nguyệt Sát
   
   
   
92
Tật Ách TRIỆT
 
 
Thiên quan Thiên sứ
Thiên thọ Trực phù
Địa giải  
Quan sách  
Tướng quân  
Trường sinh  
Quốc ấn  
52
Thiên Di
(D) Tử vi
(V) Phá Quân
Tấu thư Quả tú
  Điếu khách
  Mộc dục
  Địa kiếp
   
   
   
62
Nô Bộc
(D) Thiên cơ
 
Thiên đức Thiên thương
Đào hoa Linh tinh
Hồng loan Phi liêm
Phúc đức Quan đái
Hoá khoa Âm Sát
   
   
72
Quan Lộc (THÂN) TUẦN
 
 
Tả phù Bạch hổ
Tam thai  
Thiên khôi  
Thiên Phúc  
Hỷ thần  
Lâm quan  
Đường phù  
82

Một số ký hiệu:
       (M) = Miếu địa (Best Location)
       (V) = Vượng địa (Prefer Location)
       (D) = Đắc địa (Above Average Location)
       (B) = Bình hòa (Average Location)
       (H) = Hãm địa (Worst Location)
 Các màu sau đây tượng trưng cho:
      Trắng: Kim (Metal)
       Xanh: Mộc (Wood)
       Đen: Thủy (Water)
       Đỏ: Hỏa (Fire)
       Vàng: Thổ (Earth)
Bản quyền của Tử Vi Lạc Việt được xác định do Thiên Sứ - Nguyễn Vũ Tuấn Anh hiệu chỉnh từ nguyên lý căn để của thuyết Âm Dương Ngũ hành được phục hồi từ văn minh Lạc Việt và do Lê Quang Trị cùng nhóm kỹ thuật Trung tâm Nghiên cứu Lý học Đông phương thực hiện kỹ thuật vi tính.
Phiên bản ngày 16/01/2009
Lá số Tử vi của manhmda87